Sök

Broschyrer, blanketter och avtalsvillkor

Här hittar du nedladdningsbara dokument som handlar om vårt elnät.

Avtal

Här finns allmänna och särskilda avtalsvillkor som rör ditt elhandelsavtal. Elbranschens villkor bestämmer hur el får säljas mellan elhandelsföretag och elkund. Avtalssvillkoren är utarbetade av Svensk Energi och Konsumentverket.

Allmänna avtalsvillkor näringsidkare

Särskilda avtalsvillkor för konsument och näringsidkare

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter (enligt GDPR)