Sök
emil & elsa

Våra avtal och villkor

Vi vill som ditt lokala energibolag värna om vår natur och gör allt vi kan för att minska den globala växthuseffekten. Därför levererar vi ren el till dig. El som produceras av förnyelsebara energikällor.

Här kan du läsa om våra olika avtalsalternativ. Vi har tre olika avtalsformer och väljer du Fast pris finns tre olika bindingstider. Allt för att du ska hitta ett alternativ som passar just dig.

Fast pris - du vet vad du betalar

Ett fast elpris är precis vad det låter som. Du vet vilket pris du betalar, oavsett prissvängningar på elmarknaden. Du kan välja mellan fasta priser för 1, 3 och 5 år.

Du får ett fast pris under hela avtalsperioden och kan utifrån det räkna ut hur mycket du ska betala. När ditt avtal är på väg att gå ut så skickar vi ett nytt erbjudande.

Rörligt pris - du får ett pris det svänger om

Med rörligt pris har du alltid ett aktuellt marknadspris. Priset kommer att variera i takt med förändringarna på den nordiska elbörsen NordPool. Det rörliga elpriset tar hänsyn till hur tillgång och efterfrågan på el varierar under dygnet och hur priset förhåller sig till det. Det kan varierar med årstiderna och är oftast högre under vintern, medan det kan vara lägre under sommaren.

Väljer du rörligt pris tar du en viss risk, men samtidigt får du möjlighet att köpa el till låga priser. Vårt avtal med rörligt elpris saknar bindningstid och gäller tills vidare.

Mixpris 50/50 – fast och rörligt pris samtidigt

Med mixpris får du halva din elanvändning till fast pris och den andra halvan till rörligt pris. Du får ett stabilt elpris samtidigt som du får ta del av förändringarna på den nordiska elbörsen. Bindningstiden för 50/50-avtalen är 1, 3 eller 5 år. Innan ditt avtal går ut skickar vi ett nytt erbjudande. Om du glömmer att teckna om elavtalet när det gått ut får du automatiskt ett avtal med rörligt pris som du när du vill kan skifta mot ett nytt fastpris- eller mixpris 50/50-avtal.

Fjärrvärmekundpris - du får ett unikt elavtal

Fjärrvärmekundpriset är ett tillval för fjärrvärmeleveranser för våra fjärrvärmekunder. För att få priset krävs det att du är fjärrvärmekund och har fjärrvärme till den fastighet som du vill ha el.

För oss är fjärrvärmekunderna en viktig del i att vi kan producera förnyelsebar el i Falun. Det tillsammans med att en fastighet som har fjärrvärme som sin uppvärmning får en jämn förbrukning av el gör att vi kan ge ett pris som är enkelt, bekvämt och prisvärt.

Den årliga elanvändning får vara högst 50 procent av fjärrvärmeanvändningen. Nytecknande kan göras under hela året och priset gäller till den 31 december varje år. Förlängning med det nya årets pris sker automatisk med ett år i taget. Vill du säga upp ditt fjärrvärmekundpris kan du göra det innan den 30 november varje år.  

Våra avtalsvillkor  

Du hittar våra avtalsvillkor under fliken Broschyrer, Blanketter och avtalsvillkor. Där finns allmänna och särskilda avtalsvillkor som rör ditt elhandelsavtal. Elbranschens villkor bestämmer hur el får säljas mellan elhandelsföretag och elkund. Avtalsvillkoren är utarbetade av Svensk Energi och Konsumentverket.