Sök

Varför ska du välja oss?

Du kan bo var som helst i Sverige och det spelar ingen roll om du förbrukar mycket eller lite el, du kan ändå välja oss som ditt elhandelsföretag.

Elen du köper av oss är producerad av lokala förnyelsebara energikällor och det har betydelse för vårt klimat. Vår el är 100 procent förnybar och vi producerar den av biobränsle vid kraftvärmeverket på Ingarvet, vatten från vatttenkraftstationen i Sundborn och vind från vindkraftverken på Tavelberget. Att teckna avtal hos Falu Energi & Vatten är att göra ett aktivt val för en bättre miljö och en hållbar framtid.

Ursprungsmärkning

Med ursprungsmärkning kan du som kund enkelt se varifrån elen kommer och på så sätt lättare kunna välja elavtal utifrån vilka effekter elproduktionen haft på miljön.

Samla allt på en faktura

Vi vill att du ska ha en enkel och bekväm vardag. Väljer du att köpa din el från oss får du ytterligare en produkt på vår faktura. Du kan också välja att betala fakturan via autogiro eller via din internetbank som e-faktura. Som sagt, enkelt och bekvämt.