Sök

Priser elnät

Vi är elnätsägare för i stort sett hela Falu kommun. Avgiften du betalar till oss gäller endast elnätet.

Säkringsabonnemang 2019

I din fastighet eller lokal finns en huvudsäkring, som är olika stor beroende på hur pass elkrävande utrustning du använder. Har du större behov än 63A hänvisas du till effektabonnemang. 

Falu kommun utom Enviken

Säkringsstorlek

Abonnemangsavgift
kr/mån

Elöverföringsavgift
öre/kWh

16 A

268

10,8

20 A

372

10,8

25 A

456

10,8

35 A

612

10,8

50 A

872

10,8

63 A

1080

10,8

Alla priser exkl moms. Energiskatt tillkommer med 34,7 öre/kWh.

Enviken

Säkringsstorlek 

Abonnemangsavgift  kr/månad

Elöverförings- avgift öre/kWh

16 A

273,60 

19,00

20 A

350,40

19,00

25 A

424,80 

19,00

35 A

596 

19,00

50 A

850,40 

19,00

63 A

1083,20

19,00

Alla priser exkl moms. Energiskatt tillkommer med 34,7 öre/kWh.

Effektabonnemang 2019

Elnätet är dimensionerat efter kundernas effektbehov och vi abonnerar i vår tur också på effekt mot överliggande nät. Vår prismodell för effektkunder syftar till att stimulera dig som kund att vara mer aktiv när det gäller effektoptimering i den egna anläggningen. Modellen avser även att reducera effekttoppar.

Falu kommun utom Enviken

 

Lågspänning 0,4 kV

Högspänning 10-20 kV

Fast nätpris

450 kr/mån

1230 kr/mån

Abonnemang (avtalad effekt)

46 kr/kW/mån

35 kr/kW/mån

Elöverföring (rörligt pris)

6,1 öre/kWh

3,4 öre/kWh

Överuttag aktiv effekt

184 kr/kW, mån

140 kr/kW, mån

Överuttag reaktiv effekt

15 kr/kVAr, mån

11 kr/kVar, mån

Fritt reaktivt uttag

50% av avtalad effekt

50% av avtalad effekt

Alla priser exkl moms. Energiskatt tillkommer med 34,7 öre/kWh.

Prismodellen har som grundprincip att du som kund ska abonnera på den effekt som du avser att ta ut. Modellen medger att ni vid enstaka tillfällen kan ta ut mer effekt än abonnerad men då får ni också betala en överuttagsavgift för den månad som överuttaget skedde. Det betyder att flera överuttag under en och samma månad inte gör någon skillnad, det enskilt högsta uttaget avgör hur stor överuttagsavgiften blir.

Enviken

 

Lågspänning
0,4 kV

Fast nätpris

1100 kr/mån

Effektavgift

60 kr/kW, mån

Överföring höglast

6,50 öre/kWh

Överföring låglast

5,00 öre/kWh

Alla priser exkl moms. Energiskatt tillkommer med 34,7 öre/kWh. I ovanstående priser ingår även myndighetsavgifter. Överuttag debiteras med dubbla effektavgiften.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Ett exempel 2019 års priser (Falu Kommun utom Enviken)

Lågspänning effektabonnemang:

Månad

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

kW

100

110

95

80

75

75

75

70

85

90

95

95

Kunden abonnerar på 100 kW. I februari inträffar något oförutsett och maximala effektuttaget uppgick till 110 kW.

Överuttagsavgiften i februari blir då:

110-100 = 10 kW överuttag
10 kW ∙ 184 kr/kW = 1840 kronor

I exemplet är det mer ekonomiskt fördelaktigt att en enstaka månad betala överuttagsavgiften i stället för att höja abonemanget till 110 kW för hela året vilket skulle kosta 10 kW ∙ 46 kr/kW, mån ∙ 12 månader = 5520 kr mer på årsbasis.

-------------------------------------------------------------------------------------

Villkor i prismodellen, effekt

  • Det är inte tillåtet att abonnera på mindre än 80 % av maximalt uttag.
  • Det är inte tillåtet att ändra abonnerad effekt efter säsongsvariationer eller tillfälliga effektbehov.

Vi förbehåller oss rätten att justera abonnemanget i ovanstående fall.

Genom att se över anläggningen och planera drift så är det mycket möjligt att det maximala effektuttaget kan minskas och ni kan på så sätt sänka era kostnader.

Vid sänkning eller höjning av den abonnerade effekten, vänligen kontakta vår kundtjänst, 023-77 49 00.

 

Engångsavgift - vid ny anslutning

Alla priser gäller 2019 och är exklusive moms.

Vid ny anslutning debiteras en engångsavgift som beräknas utifrån servissäkringens storlek och avståndet till närmsta anslutningspunkt i befintligt nät (fågelvägen). Se nedanstående tabell.

Anslutningsavgift 16-25 A

Avstånd till anslutningspunkt: 

0-200 meter

200-600 meter

600-1200 meter

1200 - 1800 meter 

 

22 100 kr

22 100 kr + 189 kr/m

97 700 kr + 404 kr/m

340 100 kr + 240 kr/m

 

Anslutningsavgift >25 A, Lågspänning

Servissäkring

Anslutningsavgift
min*

35-63 A

32 000 kr

80-125 A

40 000 kr

160 A

52 000 kr

200-250 A

62 000 kr

> 250 A

I (Ampere) x 250 kr

*) Offert lämnas om verklig kostnad för anslutningen överstiger min anslutningsavgift eller vid avstånd över 200 m från närmsta nätstation.

I anslutningsavgiften ingår inte grävning på den egna fastighetens mark - däremot tillhandahåller vi det material som behövs: serviskabel, slang och märkband.

För högspänningskunder offereras anslutningsavgift motsvarande Falu Elnäts kalkylerade kostnader för nyanslutningen.

 

Engångsavgift - tillfällig elanslutning vid byggen och event

Tillfällig elanslutning innebär anslutning en kortare period, till byggström och event, och tillåts i max 12 månader.

Engångsavgift för:

 

Tillfällig anslutning max 63A* 

2500 kr

Tillfällig anslutning över 63A*

3500 kr

* Efter 12 månader tillkommer en avgift på 700 kr/månad.

Tidsgräns på 12 månader En tillfällig elanslutning är en servicetjänst som ska underlätta under byggperioden, innan det finns möjlighet till en permanent anslutning.

Vi begränsar tidsperioden till 12 månader eftersom den tillfälliga elanslutningen inte uppfyller samma elsäkerhetskrav som en permanent anslutning.

 

Engångsavgift - vid ändring av befintlig servis

Servis innebär den ledning som förbinder en kunds anläggning med vårt nät. Vill du ändra befintlig servis:

Avgift 2500 kr (vi minskar avgiften om elmätaren blir åtkomlig utifrån).

 

Engångsavgift - vid extrabesök 

Om vi behöver göra extrabesök orsakade av kund eller installatör förbehåller vi oss rätten att debitera våra faktiska kostnader.