Sök
Fjärrkyla

Byt upp dig till fjärrkyla

Anslut dig till vårt storskaliga kylsystem och slipp krånglet med egna kylanläggningar.

Att ansluta sin fastighet till vårt fjärrkylesystem är ett smart val. Istället för att vara beroende av egna kylanläggningar som tar lokalutrymme, kan gå sönder och är dyra i drift så är du ansluten till ett storskaligt, miljövänligt kylsystem som levererar jämn komfortkyla till låga kostnader.

Extremt resurssnål metod

Fjärrkyla är en lika enkel som genial kylmetod. Den utnyttjar de mekanismer som redan finns på plats tack vare det lokala fjärrvärmesystemet: fjärrvärmen från Västermalmsverket driver en absorptionskylmaskin som i sin tur flyttar värme från platserna som ska kylas ned. Ingen onödig el förbrukas, eftersom kylmaskinen uteslutande drivs med värmeenergi.

Fjärrkyla blir på så vis en extremt resurssnål metod för att kyla ned fastigheter och lika vänlig mot naturen som mot plånboken.

Tveka inte att kontakta oss om du vill att vi tar fram ett förslag till dig och ditt företag.