Sök

Bättre inomhusklimat och lägre driftkostnader med våra energitjänster.

Hur mycket energi gör dina fastigheter egentligen av med? Vart tar energin vägen? Vad kan du göra för att spara pengar och minska klimatpåverkan?

Genom våra energitjänster får du svar på dina frågor och kommer igång med ditt energieffektiviseringsarbete.

 

Historiska mätvärden

Du som kund kan få en sammanställning av historiska förbrukningsdata per fastighet för el, fjärrvärme och fjärrkyla samlat i en Excelfil till en kostnad av 300 SEK/fastighet exkl. moms.

Fjärrvärde

Fjärrvärde innebär att du som kund får månadsvis förbrukningsdata per fastighet för el, fjärrvärme och fjärrkyla via semikolonseparerad textfil till en kostnad av 30 SEK/månad exkl. moms och fastighet/byggnad.

Som option kan även förbrukningsdata för vatten och undermätning av el från befintlig mätplats avropas för en kostnad av 80 SEK/månad exkl. moms och mätpunkt. Avtal tecknas för två år med automatisk förlängning med ett år.

Energianalys

Syftet med en energianalys är att kartlägga fastighetens energiförbrukning och ge förslag på kostnadseffektiva åtgärder för klimat- och energibesparing. Vi tar fram driftstatistik och intervjuar driftpersonal. Fastighetens installationstekniska system och klimatskal inventeras. Fastighetens energibalans tas fram och allt resultat lämnas i en rapport med fokus på energikostnadsbesparing. Vår energioptimerare utför effektivt arbetet.

En naturlig följd av energianalysen är energieffektivisering. Här hjälper vi dig som kund att utföra de energibesparingsåtgärder som vi föreslagit genom att ta in och utvärdera anbud. Projektet genomförs och utvärderas och sedan gör vi en uppföljning av projektet.

Energistatus

Tjänsten är en skräddarsydd analystjänst för dina fastigheter.

Vi håller den senaste energistatistiken uppdaterad och övervakar kostnader och förbrukningar av värme, kyla, el och vatten. Varje månad får du en egen rapport från vår energioptimerare som ger er förutsättningar för att kontinuerligt följa och analysera fastighetens beteende.
Vi redovisar förbrukningssituationen som vid behov kan analyseras ända ner på timnivå för fjärrvärme, fjärrkyla, el och vatten. Detta till en kostnad av 399 SEK/månad exkl. moms och fastighet/byggnad (max fyra mätpunkter). Avtal tecknas med en bindningstid på två år och förlängs därefter med ett år i taget.

Kontakta oss på 023-77 49 00, Kundtjänst Fjärrvärme, för att få mer information om hur vi kan hjälpa dig att energieffektivisera din fastighet!