Sök

Fjärrvärme för Faluns företag

Kapa uppvärmningskostnaderna och gör en insats för miljön.

Byt ut den klumpiga oljepannan mot en liten, effektiv fjärrvärmecentral som sprider jämn och skön värme i din fastighet med oöverträffad driftsäkerhet.

Hundratals företag och fastighetsägare i Falu Kommun har redan valt att ansluta sig till vårt fjärrvärmesystem. Gör det du också! Det tjänar både du och miljön på.

Som ett led i Ericssons miljöarbete har de bytt värmekälla för sina lokaler på Källvikens industriområde.

I och med ledningarna till Ericsson når nu fjärrvärmenätet längre utåt Källviken än tidigare.
- Vi har tittat på möjligheterna att byta till fjärrvärme innan, men eftersom fabriken ligger en bit från centrum har det inte varit möjligt förrän nu, säger Göran Wallenius, projektledare på Ericsson.

På Ericsson här i Falun tillverkas energikabel som används för levererans av ström. Kabelfabrikens lokaler, hela 40 000 kvadratmeter, har tidigare värmts upp med olja - 350 kubikmeter om året. Genom att byta till fjärrvärme minskar Ericsson sina utsläpp med 1500 ton koldioxid per år!
- Det känns bra att gå ifrån oljan eftersom miljöpåverkan blir mindre vid uppvärmning med fjärrvärme. Satsningen ligger väl i linje med Ericssons miljöpolicy, det är säkert och miljöriktigt.
Miljöpolicyn inom Ericsson omfattar allt från underleverantörer till den egna produktionen och hur avfallet skall hanteras. Fastigheterna och skötseln av dessa är nu sista pusselbiten som läggs på plats.

- Idag är det ett stort fokus på miljöfrågor och vi måste visa för våra kunder och för privatpersoner att vi är en del av miljöarbetet. Det vore förödande för ett företag att inte göra det. Ericsson har satsat stora resurser. Vi har nu miljöchefer på alla anläggningar och alla led granskas, till exempel transporter och produktion. Avtalet mellan Falu Energi & Vatten och Ericsson är ett exempel på "Färdig Fjärrvärme" - ett uppskattat koncept av både företag och privatpersoner.

- "Färdig Fjärrvärme" innebär att vi på Falu Energi & Vatten utför och bekostar själva investeringen med rör och grävning och att man sedan som kund betalar en drift-och underhållskostnad per månad plus själva uppvärmningskostnaden, berättar Margareta Eriksson på Falu Energi & Vatten.

Förutom att utrymmet som oljepannan tidigare har tagit i anspråk nu blir disponibelt för annat, ser Ericssons fastighetschef Jan Östergren flera praktiska fördelar med bytet.
- Man slipper sotning av pannor och det blir mycket mindre underhåll. Med "Färdig Fjärrvärme" sköter Falu Energi & Vatten värmecentralen. Det är som att ha leasingbil - man behöver inte tänka på själva skötseln, säger Jan.

Miljöaspekten och faktumet att fjärrvärmen här i Falun eldas med biobränsle var viktigt vid val av uppvärmning, liksom säker leverans eftersom Ericsson har kontinuerlig drift i fabriken. Även den ekonomiska aspekten var såklart betydande: fjärrvärme är märkbart billigare än att elda med olja.

- Jag ser egentligen inga nackdelar med fjärrvärme. Det är ett beprövat sätt som vi har i våra andra fem produktionsanläggningar i landet, säger Göran. - Falu Energi & Vattens Fjärrvärme har varit väldigt professionella, haft snabb handläggning och gav oss ett erbjudande vi inte kunde tacka nej till. Med fjärrvärmen installerad når vi våra miljömål även i Falun.

Adress: