Sök

Bjursås, Grycksbo och Svärdsjö 2015 och 2016

Årskostnaderna består av en effektavgift med fast och rörlig del och en energiavgift. Den helt rörliga energiavgiften är något lägre i Falu tätort, eftersom fjärrvärmen i tätorten tillhör ett system och prissätts efter de kostnaderna som finns i det systemet.

Grycksbo, Svärdsjö och Bjursås är tre olika system med olika pannor, bränslen och kostnader. Därav kostnadsskillnaden mellan tätorten och ytterområdena.

Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på samtliga priser.

 

Småskalig fjärrvärme i Bjursås, Grycksbo och Svärdsjö

Effektavgift Effektavgiften utgår efter ansluten effekt, E kW, som bestäms enligt kategoritalsmetod. De två senaste årens energiförbrukning normalårskorrigeras och medelvärdet av dessa divideras med kategoritalet som är 2 200 h för flerbostadshus och 1 800 h för övriga. E justeras per 1 januari varje år.

Ansluten effekt

0-100 kW

101-500 kW

>500 kW

Fast avgift, SEK/år

0

6008

50 992

Effektavgift , SEK/år

519 x E

456 x E

361 x E

 

Energiavgift B x W kr/år

B=462 kr/MWh

W=uppmätt värmemängd i MWh enligt mätare.

 

EFFEKTAVGIFT + ENERGIAVGIFT

FLERBOSTADSHUS

Årlig förbrukning MWh

Totalt kr/år

Varav årlig fast del

Varav rörlig del

80 MWh

55 644

18 684

36 960

193 MWh

134 319

45 153

89 166

500 MWh

340 680

109 680

231 000

1000 MWh

675 356

213 356

462 000

 

ÖVRIGA

Årlig förbrukning MWh

Totalt kr/år

Varav årlig fast del

Varav rörlig del

80 MWh

59 796

22 836

36 960

193 MWh

144 040

54 874

89 166

500 MWh

363 516

132 516

231 000

1000 MWh

713 471

251 471

462 000

 

Servicebesök

Startavgift: 270 kr/besök. Timpris: 450 kr/timme