Sök

Bjursås, Grycksbo, Svärdsjö 2017 och 2018

Årskostnaderna består av en effektavgift med fast och rörlig del och en energiavgift. Den helt rörliga energiavgiften är något lägre i Falu tätort, eftersom fjärrvärmen i tätorten tillhör ett system och prissätts efter de kostnaderna som finns i det systemet.

Grycksbo, Svärdsjö och Bjursås är tre olika system med olika pannor, bränslen och kostnader. Därav kostnadsskillnaden mellan tätorten och ytterområdena.

Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på samtliga priser.

 

Småskalig fjärrvärme i Bjursås, Grycksbo och Svärdsjö

Effektavgift Effektavgiften utgår efter ansluten effekt, E kW, som bestäms enligt kategoritalsmetod. De två senaste årens energiförbrukning normalårskorrigeras och medelvärdet av dessa divideras med kategoritalet som är 2 200 h för flerbostadshus och 1 800 h för övriga. E justeras per 1 januari varje år.

Ansluten effekt

0-100 kW

101-500 kW

>500 kW

Fast avgift, kr/år

0

6 038

51 247

Effektavgift , kr/år

521 x E

458 x E

363 x E

 

Energiavgift B x W kr/år

B=464 kr/MWh

W=uppmätt värmemängd i MWh enligt mätare.

 

EFFEKTAVGIFT + ENERGIAVGIFT

FLERBOSTADSHUS

Årlig förbrukning 

Totalt kr/år

Varav årlig fast del

Varav rörlig del

80 MWh

55 876

18 756

37 120

193 MWh

135 400

45 848

89 552

500 MWh

342 004

110 004

232 000

 

ÖVRIGA

Årlig förbrukning

Totalt kr/år

Varav årlig fast del

Varav rörlig del

80 MWh 60 044 22 924 37 120
193 MWh 144 596 55 044 89 552
500 MWh 365 362 133 362 232 000
1000 MWh 717 075 253 075 464 000

 

Servicebesök

Startavgift: 270 kr/besök. Timpris: 450 kr/timme

Fjärrvärmepris 2017 kan fås i en utskriftsvänlig version.