Sök

Falun 2015 och 2016

Årskostnaderna består av en effektavgift med fast och rörlig del, en helt rörlig energiavgift och en flödesavgift.  Den helt rörliga energiavgiften är något lägre i Falu tätort, eftersom fjärrvärmen i tätorten tillhör ett system och prissätts efter de kostnaderna som finns i det systemet.

Grycksbo, Svärdsjö och Bjursås är tre olika system med olika pannor, bränslen och kostnader. Därav kostnadsskillnaden mellan tätorten och ytterområdena.

Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på samtliga priser.

Falu tätort

Effektavgift
Effektavgiften baseras på det högsta medelvärdet av det faktiskt uppmätta effektuttaget under ett dygn. Avgiften justeras 1 april varje år beroende på det maximala effektuttaget under perioden december-mars.

Prisgrundande medeleffekt (P1)

Fast pris (X1)

Rörligt pris (X2)

0-50 kW

        0 SEK/månad

73 SEK/kW/månad

 51-100 kW

    608 SEK/månad

63 SEK/kW/månad 

 101-250 kW

    978 SEK/månad

60 SEK/kW/månad 

 251-500 kW

  1 628 SEK/månad

58 SEK/kW/månad

 501-1 000 kW

  6 650 SEK/månad

48 SEK/kW/månad 

 1 001-3 000 kW

11 328 SEK/månad

44 SEK/kW/månad 

>3 000 kW

20 814 SEK/månad

41 SEK/kW/månad

Effektavgift = X1 + P1 x X2 (SEK/månad)

Energiavgift

Sommarpris...P=170 SEK/MWh, juni-september
Vår/höstpris...P=250 SEK/MWh april-maj, oktober-november
Vinterpris.......P=390 SEK/MWh, december-mars

P x W kr/år
W= uppmätt värmemängd i MWh enligt mätare.

 
Distributionsavgift/Flödesavgift
Avgiften utgår för den mängd fjärrvärmevatten som strömmar igenom värmemätaren. Fjärrvärmen bör tas vara på effektivt genom att kylas ner så mycket som möjligt innan det går vidare i returledningen. Med hög temperatur på returvattnet pumpas det runt onödiga mängder vatten.

C = 3 kr/m³ 

Distributionsavgift = C x Q kr/år
Q = uppmätt vattenmängd i m³ enligt mätare
 

Tillval

Bra Miljöval
Med tillvalet Bra Miljöval tar ni ställning för miljön och erhåller ett diplom på att ni genom uppvärmningssätt minskar er miljöpåverkan. Fjärrvärmen i Falun är märkt med Bra Miljöval då den är producerad i enlighet med Svenska Naturskyddsföreningens gällande kriterier. Kostnaden för fjärrvärme märkt med Bra Miljöval är 12 SEK/MWh.

Läs mer under fliken om Bra Miljöval.

Anmälningsblankett och Prisblad 2015 finns under Broschyrer och Blanketter.

EFFEKTAVGIFT + ENERGIAVGIFT + DISTRIBUTIONS-/FLÖDESAVGIFT

FLERBOSTADSHUS

Årlig förbrukning MWh

Totalt kr/år

Varav årlig fast del

Varav rörlig del

80 MWh

50 164

0

50 164

193 MWh

121 504

7 296

114 208

500 MWh

302 318

11 736

290 582

1000 MWh

593 642

19 536

574 106

 

ÖVRIGA

Årlig förbrukning MWh

Totalt kr/år

Varav årlig fast del

Varav rörlig del

80 MWh

55 508

0

55 508

193 MWh

132 630

7 296

125 334

500 MWh

329 769

11 736

318 033

1000 MWh

646 714

19 536

627 178

 

Pristak

Totala kostnaden för effekt-, energi- och distributionsdel är under året 2015 maximerad till 95,6 öre/kWh vilket motsvarar 95 % av kostnaden för att använda vattenburen elpanna.

 

Servicebesök

Startavgift: 270 kr/besök. Timpris: 450 kr/timme.