Sök

Falun 2017 och 2018

Årskostnaderna består av en effektavgift, en energiavgift och en flödesavgift. Den helt rörliga energiavgiften är något lägre i Falu tätort, eftersom fjärrvärmen i tätorten tillhör ett system och prissätts efter de kostnaderna som finns i det systemet.

Grycksbo, Svärdsjö och Bjursås är tre olika system med olika pannor, bränslen och kostnader. Därav kostnadsskillnaden mellan tätorten och ytterområdena.

Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på samtliga priser.

Falu tätort

Effektavgift
Effektavgiften baseras på det högsta medelvärdet av det faktiskt uppmätta effektuttaget under ett dygn. Avgiften justeras 1 april varje år beroende på det maximala effektuttaget under perioden december-mars.

Prisgrundande medeleffekt (P1)

Fast pris (X1)

Rörligt pris (X2)

0-50 kW

        0 SEK/månad

73 SEK/kW/månad

51-100 kW

    608 SEK/månad

63 SEK/kW/månad 

101-250 kW

    994 SEK/månad

61 SEK/kW/månad 

251-500 kW

  1 659 SEK/månad

59 SEK/kW/månad

501-1 000 kW

  6 756 SEK/månad

49 SEK/kW/månad 

1 001-3 000 kW

11 509 SEK/månad

45 SEK/kW/månad 

>3 000 kW

21 147 SEK/månad

42 SEK/kW/månad

Effektavgift = X1 + P1 x X2 (SEK/månad)

Energiavgift

Sommarpris...P=175 SEK/MWh, juni-september
Vår/höstpris...P=255 SEK/MWh april-maj, oktober-november
Vinterpris.......P=390 SEK/MWh, december-mars

P x W kr/år
W= uppmätt värmemängd i MWh enligt mätare.

Distributionsavgift/Flödesavgift
Avgiften utgår för den mängd fjärrvärmevatten som strömmar igenom värmemätaren. Fjärrvärmen bör tas vara på effektivt genom att kylas ner så mycket som möjligt innan det går vidare i returledningen. Med hög temperatur på returvattnet pumpas det runt onödiga mängder vatten.

C = 3 kr/m³ 

Distributionsavgift = C x Q kr/år
Q = uppmätt vattenmängd i m³ enligt mätare
 

Tillval

Bra Miljöval
Med tillvalet Bra Miljöval tar ni ställning för miljön och erhåller ett diplom på att ni genom uppvärmningssätt minskar er miljöpåverkan. Fjärrvärmen i Falun är märkt med Bra Miljöval då den är producerad i enlighet med Svenska Naturskyddsföreningens gällande kriterier. Kostnaden för fjärrvärme märkt med Bra Miljöval är 12 SEK/MWh.

Läs mer under fliken om Bra Miljöval.

Anmälningsblankett och Prisblad 2017 finns under Broschyrer och Blanketter.

EFFEKTAVGIFT + ENERGIAVGIFT + DISTRIBUTIONS-/FLÖDESAVGIFT

FLERBOSTADSHUS

Årlig förbrukning MWh

Totalt kr/år

Varav årlig fast del

Varav rörlig del

80 MWh

51 116

0

51 116

193 MWh

122 985

7 296

115 689

500 MWh

307 607

11 928

295 679

1000 MWh

604 120

19 908

584 212

 

 

ÖVRIGA

Årlig förbrukning 

Totalt kr/år

Varav årlig fast del

Varav rörlig del

80 MWh 56 371 0 56 371
193 MWh 133 569 7296 126 273
500 MWh 335 423 11 928 323 495
1000 MWh 658 018 19 908 638 110

 

Pristak

Totala kostnaden för effekt-, energi- och distributionsdel är under året 2016 maximerad till 95,6 öre/kWh vilket motsvarar 95 % av kostnaden för att använda vattenburen elpanna.

 

Servicebesök

Startavgift: 270 kr/besök. Timpris: 450 kr/timme

Fjärrvärmepris 2017 kan fås i en utskriftsvänlig version.