Sök

Prisdialogen

Prisdialogen är en modell för prövning av ändringar i fjärrvärmepriser. I samråd med representanter för kunder i enbostadshus och företag i Falun, Bjursås, Grycksbo och Svärdsjö har vi enats om fjärrvärmepris för år 2017.

Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme har tillsammans tagit fram Prisdialogen. Syftet är att stärka kundens ställning, åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring för fjärrvärme och bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning.

– Det är viktigt för oss att ha nöjda kunder som känner att de är delaktiga i utvecklingen av fjärrvärme och kan påverka vår prissättning. Dessutom är det utvecklande för oss att ha en nära dialog med våra kunder, säger marknadschefen Per Magnusson.

Prisdialogen bygger på lokala dialoger och en central prövning av den lokala prisändringsmodellen. Den innehåller prisförändring för kommande året och en prognos för de därpå följande två åren samt företagets prispolicy och de faktorer som ligger till grund för prisändringar. Prismodellen ska också hjälpa kunden att se ekonomiska och miljömässiga skäl till att använda fjärrvärme så effektivt som  möjligt.

Förra årets dialog resulterade i oförändrat pris då deltagarna valde att avvakta och se hur omvärldsfaktorer, såsom el- och bränslepriser, skulle påverka fjärrvärmepriset. Till 2017 görs en prisjustering på i snitt +1 procent för Falun, vilket motsvarar cirka 9 kronor per månad för en lägenhet och cirka 15 kronor per månad för en villa.

För Bjursås, Grycksbo och Svärdsjö justeras priset med i snitt +0,5 procent. Det innebär att de får en lägre prisförändring än sagt i förra årets överenskommelse. Sett över två år blir prisjusteringen mindre än det ursprungliga förslaget för alla kunderna. 

– Falun och Borlänge har kopplats ihop med en stor fjärrvärmeledning mellan städerna. Nu jobbar vi på att effektivisera produktionen ytterligare och att utveckla samarbetet mellan energibolagen och lokala industrier, säger marknadschefen Per Magnusson.

– Förutom fokus på pris så är vi väldigt måna om miljön i vårt dagliga arbete och vid investeringar. Genom att använda vår fjärrvärme kan man känna sig nöjd med att värmen även bidrar till fossilfri elproduktion och minskar utsläppen av koldioxid, avslutar Per Magnusson.

 

Åtagande om prisändringar 2017-2019

(genomsnittligt pris)

Falun
2017  Löfte 2018  Prognos 2019 
1 % max 3,2 % 2-3 %

 

 

 

 

Bjursås, Grycksbo och Svärdsjö
2017  Löfte 2018  Prognos 2019
0,5 % max 3,2 % 2-3 %

 

 

 

 

 

I dokumentet Prisändringsmodell 2017-2019 finns mer beskrivet.

Läs mer om prisdialogen på www.prisdialogen.se.