Sök

Broschyrer, blanketter och dokument

Här hittar du nedladdningsbara dokument som handlar om vatten och avlopp.

Blanketter

Brandposthuvud 

Beställning anslutning till VA-anläggning (servisanmälan) 

Anmälan tillkommande byggnadsyta

Broschyrer

Fettfolder

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Servisanmälan - industri, flerbostadshus m.m.

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter

VA-strategin Antagen i KF 2012-06-14

ABVA 2008-12-11

VA-taxa 2018

VA-taxa 2019

 

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter (enligt GDPR)