Sök

Miljötratten

Trattwebb 400X265

Med hjälp av tratten kan vi minska fettet i avloppsledningarna och även minska antalet stopp samt bidra till en långsiktigt bättre miljö!

Miljötratten är en tratt med lock som skruvas fast på en vanlig petflaska. När flaskan är full skruvar ni av tratten, skruvar på en vanlig kork på flaskan och lägger den i brännbart.

Som hyresvärd kan du hämta trattar till dina hyresgäster vid vår återvinningscentral i Falun. 

Prata med personalen så hjälper de dig.