Sök
emil & elsa

Gör ett lokalt val

Från och med 1 november 2013 erbjuder vi dig att köpa el från oss. Den el du köper av oss är så kallad ren el, vilket betyder att elen vi säljer inte belastar klimatet.

Elen tillverkas av förnyelsebara energikällor, som biobränsle vid kraftvärmeverket på Ingarvet, vatten från vattenkraftstationen i Sundborn och vind från vindkraftverken på Tavelberget. På fakturan ser du vilka energikällor som producerat din el. Det kallas för ursprungsmärkning.

Att du dessutom får en samlingsfaktura på alla produkter gör ju livet lite enklare.