Sök
test

Intyg Bra Miljövalsmärkt fjärrvärme

Med tillvalet Bra Miljöval tar ni ställning för miljön och erhåller ett diplom på att ni genom uppvärmningssätt minskar er miljöpåverkan. Fjärrvärmen i Falun är märkt med Bra Miljöval då den är producerad i enlighet med Svenska Naturskyddsföreningens gällande kriterier.

Vi kan nu erbjuda företag i Falun ett intyg på att ni gjort ett miljömedvetet val gällande uppvärmning.

Svenska Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval innebär att produktionen av fjärrvärme, fjärrkyla och el uppfyller strikta kriterier som garanterar minimal påverkan på klimatet.

Märkningen ställer mycket höga krav på de varor som godkänns och kallas ofta för "världens tuffaste miljömärkning".

Det innebär att vi ser till att

  • värmen kommer från förnybara bränslen (i vårt fall från biobränslen),
  • bränslet inte är hämtat från skyddsvärd skog,
  • bränslet kommer från skogsägare som bedriver ett hållbart skogsbruk och
  • det inte har gått åt en massa fossil energi på vägen från skog till ditt element (till exempel vid avverkning, transporter och i produktionsprocessen).

Kostnaden för fjärrvärme märkt med Bra Miljöval är 12 SEK/MWh. 

Mejla följande uppgifter till KunMrk@fev.se så skickar vi ett intyg som kan sättas upp t ex i en entré:

  • Företagets namn
  • Namn och titel på den som ska underteckna å företagets vägnar
  • Högupplöst logotype

 Inom några veckor kommer ett intyg med posten.