Sök

Prisändringsmodell

Under 2012 började vi informera våra kunder med företagstaxa om den nya prismodellen, som planerades börja gälla år 2014, och Prisändringsdialogen som höll på att tas fram.

Den nya prismodellen syftar till att effektivisera fjärrvärmesystemet och att det ska löna sig bättre att använda fjärrvärmen resurseffektivt. Genom att tillsammans kapa höga förbrukningstoppar på vintern så kan produktionskostnaderna hållas nere och därigenom också priset på fjärrvärme.

Varje år presenteras prismodellen inom ramen för Prisdialogen där kundrepresentanter ges möjlighet att påverka utvecklingen av fjärrvärmen och priset.

Läs dokument om Prisändringsmodellen.