Sök

Frågor och svar (FAQ)

Här hittar du vanligt förekommande frågor och svar kring Mina sidor.

Inloggning

Varför kan jag inte använda mitt kundnummer och lösenord som fanns på fakturan tidigare?
Svar: Falu Energi & Vatten har valt att använda modernare inloggningssätt med ett lokalt konto eller tredjepart som Windows Live, Facebook eller Google. På så vis behöver du inte ha ditt kundnummer eller lösenord på fakturan tillgängligt. Det är enkelt att skapa en ny inloggning, klicka på länken Skapa konto för inloggning.

Var hittar jag mitt kundnummer och fakturanummer för att skapa en inloggning?
Svar: Det hittar du på någon av dina fakturor, endast äldre fakturor går att använda (från en faktura före mars 2018).

På min faktura står det ”Lösen Mina Sidor” varför fungerar det inte?
Svar: Du har en gammal faktura, denna information gäller inte längre. På nya fakturor är denna information borttagen. Läs mer om hur du skapar ett konto för inloggning, klicka på länken Skapa konto för inloggning.

Varför kan jag inte rapportera in vattenmätarställning som tidigare?
Svar: Falu Energi & Vatten har valt att samla alla tjänster som rör mätning under Mina Sidor så att man bara behöver en inloggning. Klicka på Anläggningar och därefter Vatten/Avlopp. Där under hittar du länken Rapportera mätarställning.

Varför måste jag logga in på Mina Sidor för att rapportera vattenmätarställning?
Svar: Falu Energi & Vatten har valt att samla alla tjänster som rör mätning under Mina Sidor så att man bara behöver en inloggning. Klicka på Anläggningar och därefter Vatten/Avlopp. Där under hittar du en länk Rapportera mätarställning.

Hur gör jag för att logga in på Mina Sidor?
Svar: Gå in på fev.se och klicka på Mina Sidor. Du kan även använda adressen fev.se/minasidor. Där hittar du enkla instruktioner som beskriver hur du skapar en inloggning och vad du kan göra på Mina Sidor. 

Varför ska jag använda till exempel Facebook eller Windows Live?
Svar: Facebook, Windows Live och Google används bara för att logga in på Mina Sidor. Det kallas för tredjepartsinloggning och är ett modernt sätt att logga in på olika tjänster och blir allt vanligare. Mina Sidor använder sig bara av själva inloggningssättet som knyts mot Mina Sidor, någon annan koppling finns inte. Falu Energi & Vatten sparar inga uppgifter och ingen information skickas vidare eller publiceras.

Jag har Facebook, men kommer inte ihåg mitt lösenord.
Svar: Eftersom Falu Energi & Vatten inte har kundernas lösenord måste du begära ett nytt lösenord själv. Med till exempel Facebook eller Windows Live kan du välja ”Jag kommer inte ihåg mitt lösenord”. Där fyller du i din e-postadress varefter du får ett mail med en länk där du kan återställa lösenordet. Du skapar med andra ord ett nytt lösenord.

Alternativt svar: Istället för Facebook kan du skapa en Windows Live eller Google-inloggning. Se instruktioner på Skapa konto för inloggning.

Jag har tappat bort mitt lösenord till inloggningen.
Svar: Eftersom Falu Energi & Vatten inte har kundernas lösenord måste du begära ett nytt lösenord själv. 

Med ett lokalt konto kan du få ett nytt lösenord genom att gå till inloggningssidan och klicka på länken Glömt lösenord. Du får då ett e-postmeddelande med en länk för att ange ett nytt lösenord.
Om du vill byta lösenord gör du det genom att vara inloggad på Mina Sidor och välja fliken Användare och Byt lösenord.

Med till exempel Facebook eller Windows Live kan du välja ”Jag kommer inte ihåg mitt lösenord”. Där fyller du i din e-postadress varefter du får ett mail med en länk där du kan återställa lösenordet. Du skapar med andra ord ett nytt lösenord.

Alternativt svar: Saknar du både användarnamn och lösenord och har tappat bort all information kan du skapa ny användare och lösenord och återigen knyta ihop din inloggning med Mina Sidor. 
Se instruktion på Skapa konto för inloggning. Du behöver också kundnummer och fakturanummer (från en faktura före mars 2018) för att skapa ny användare i Mina Sidor på nytt.

Google säger att ”Mina Sidor vill veta vem du är på Google samt Visa din e-postadress”.
Svar: Det är bara upplysningar och har ingen praktisk betydelse. Ingen information lagras eller visas.

Windows Live kräver en identifiering och vill att jag anger en säkerhetskod.
Svar: Windows Live är en tredjepartstjänst för inloggning som Falu Energi & Vatten inte ansvarar för eller har support för. Genom att låta Windows Live skicka ett bekräftelse-mail eller SMS till din mobil får du där en kod som du anger på sidan, därefter loggas du in. Det sker normalt endast när du skapar kontot eller troligen när du flyttar din dator mellan olika geografiska platser.

 

Fjärrvärme

Varför kan jag inte se dag- eller timvärden på min fjärrvärme?
Svar: Det är endast månadsvärden som visas på fjärrvärmeanläggningar. Det är ännu inte ett krav.

Vad betyder den gula och gröna linjen i förbrukningsstatistiken?
Svar: Den gröna linjen visar flödet i m3 under aktuellt år medan den gula linjen visar flödet föregående år

 

Vatten

Varför är min vattenförbrukning samma varje månad?
Svar: Vattenavläsning krävs för närvarande endast en gång per år. Normalt rapporteras vattenmätarens ställning en gång per år när du anmodas via ett avläsningskort som vi skickar ut. Har du inte rapporterat din mätarställning varje månad visas inte heller korrekta månadsvärden. På Mina Sidor kan rapportera in din mätarställning varje dygn, men får det ändå presenterat som månadsvärden. Det vill säga den månad du fått fakturerad.

Varför kan jag inte se min vattenförbrukning dag för dag?
Svar: På Mina Sidor kan rapportera in din mätarställning varje dygn, men får det ändå presenterat som månadsvärden. Det vill säga den månad du fått fakturerad.

När jag ska rapportera min vattenmätarställning får jag ett felmeddelande.
Svar: Felmeddelande kommer när mätarställningen är orimlig. Du kanske har tappat upp en pool eller inte använt huset under längre tid. Du kan också ha missat någon siffra. Vi rekommenderar att prova igen. Fungerar det fortfarande inte får du kontakta kundtjänsten.

Vad betyder Mm3, Nm3 och m3?
Svar: m3 betyder att du har både vatten och avlopp. Nm3 är endast avlopp och Nm3 är endast vatten

Jag har flera vattenmätare och får felmeddelande vid rapportering.
Svar: Om du har flera vattenmätare ska de läsas av och rapporteras in samtidigt, annars får du ett felmeddelande.


Förbrukningsstatistik

Vad betyder de blå och orange staplarna i förbrukningsstatistiken?
Svar: De blå staplarna betyder godkända värden det aktuella året (fakturerade) och de orange staplarna visar föregående år, dvs året innan. Detta för att du ska kunna jämföra mellan två år.

När jag trycker på Excel för att få ut statistik så fungerar det inte.
Svar: Om du inte har Excel installerat på din dator kan du inte använda den funktionen.

Varför saknas blå staplar i förbrukningsstatistiken?
Svar: De blå staplarna betyder godkända värden det aktuella året (fakturerade) och tittar du på nuvarande år så betyder det att värdena inte fakturerats ännu.

Jag vill bara se staplar för årets värden, hur får jag bort staplar för föregående år?
Svar: Ovanför staplarna finns förklarande text med färgade rutor. Klicka på den färg som du vill släcka ned. Genom att klicka igen slår du på visningen igen. 

Hur ser jag detaljerad förbrukning förutom staplarna i grafiken?
Svar: Markerar du en enskild stapel får du ett mer exakt värde. Vill du ha detaljerad förbrukning för hela perioden kan du också skapa en Excel.

Varför kan jag inte se dag- eller timvärden för min mätare?
Svar: Det är endast månadsvärden som visas. Om du har timmätning på din elmätare kan du se timvärden. 


Övrigt

Var ser jag mina mätarställningar för el, fjärrvärme, vatten?
Svar: Mätarställningar visas inte i Mina Sidor. Endast förbrukningen i kWh, MWh och m3 visas.

Varför står det avtalsstart 1992?
Svar: Det kommer sig av att vi konverterade till nya system dessa årtal.

Fungerar Mina Sidor på alla datorer, mobiler och surfplattor?
Svar: Ja, Mina Sidor har testats i Internet Explorer, Google Chrome, Firefox samt i iPhone och Android.