Sök

Fjärrvärme

Svar på vanliga frågor om fjärrvärme.

 • Vilka avgifter är det för förbrukning av fjärrvärme för villakund?

  Villakunder med standardpris betalar enbart en rörlig avgift med säsongsvariationer. Ingen fast avgift alls! Detta gör att man kan påverka kostnaden för fjärrvärme så den minskar procentuellt lika mycket som förbrukningen.

  För villakunder med förbrukning runt 25 MWh eller högre kan det vara aktuellt att undersöka vilket av tillvalen, Villa Låg eller Villa Hög, som kan ge en lägre kostnad än standardpriset. Tillvalen har lägre energiavgift med säsongsvariationer och en låg eller en hög fast avgift. 

  Läs mer information om våra priser.

  Använd gärna modellen för beräkning av pris. På din faktura hittar du din Beräknade årsförbrukning. 

 • Hur ofta kommer fakturan?

  Fjärrvärme, el, vatten & avlopp, avfall samt stadsnät faktureras varje månad. Om det är samma kund på elabonnemanget som på övriga produkter så kan vi lägga ihop allt till en samlingsfaktura. På så vis har man bara en faktura att hantera från Falu Energi & Vatten varje månad.

 • Varför höjer ni fjärrvärmepriset?

  Främst beror prishöjningarna på ökade bränslekostnader. Men självklart strävar vi alltid efter att hålla fjärrvärmepriset så lågt som möjligt.

   

  Historik, prisjustering villor i Falun

  2015 1,9 %
  2014 0 %
  2013 2,6 %
  2012 0 %
  2011 1,7 %
  2010 0 %
 • Hur vet jag att ni inte chockhöjer priset på fjärrvärme? Ni har ju monopol.

  Att chockhöja priset på fjärrvärme skulle innebära att vi förlorar våra kunder vilket vi självklart inte vill. Fjärrvärmen i Falun strävar efter att hålla ett så lågt pris som möjligt för att kunna vara konkurrenskraftig på marknaden.

  Vi är REKO-certifierade vilket är en kvalitetssäkring för kundernas bästa. Dessutom är vi medlemmar i Prisdialogen och har dialog med kundrepresentanter. Det innebär ökad insyn i prissättningen och att kommande års priser diskuteras och kan kommuniceras tidigare än vad som krävs enligt Allmänna Avtalsvillkor.

  Som fjärrvärmekund är man aldrig låst till fjärrvärmen. Man kan komplettera fjärrvärmen med ett annat uppvärmningsalternativ och man kan när som helst säga upp avtalet med tre månaders uppsägningstid.

 • Varför skiljer sig priset i olika kommuner? Borlänge har ju billigare fjärrvärme.

  Prisskillnaden kan bero på flera saker. I första hand beror det på vilket bränsle man använder. Det beror också mycket på markförhållandena där rören läggs i varje enskild kommun. Även hur nytt nät man har och hur höga underhållskostnader man har för nät och produktion påverkar.

 • Vad kostar det att få fjärrvärme?

  Anslutningskostnaden är individuell beroende på hur nära fjärrvärmenätet du bor. Sök gärna på din adress på Kan jag få fjärrvärme? för att få en indikation på närheten. Kontakta vår försäljningsingenjör Johan Anell, tel 023-77 49 85, för att få reda på rätt pris för just din fastighet.

 • Blir jag bunden till fjärrvärme?

  Nej, du är som kund aldrig bunden till fjärrvärme.

  Det är möjligt att komplettera fjärrvärmen med annat uppvärmningsalternativ.

  Du har möjligheten att när som helst säga upp ditt avtal med tre månaders uppsägningstid och välja en annan uppvärmningsform.

 • Hur läser ni av fjärrvärmemätaren?

  Fjärrvärmemätaren läses idag av en gång i månaden via radionätverk. Alla storkunders mätare läses av genom radionätverk med timmätning.

  Tidigare samlades mätarställningar in genom radiosignal. Värden samlades in genom att en bil körde förbi villan och tog in radiosignalen. Några mätare lästes av genom uppringning via det fasta telefonnätet.

 • Hur läser jag av min energiförbrukning?

  Din energiförbrukning visas på fakturan som kommer varje månad. Men du kan också se din månadsvisa förbrukning genom att logga in på Mina Sidor på vår hemsida. Inloggningsuppifter hittar du på din senaste faktura. Vill du se din mätarställning dagligen kan du göra detta på din fjärrvärmemätare. Det första du ser på mätaren är just mätarställningen, mätt i MWh.

 • Varför är min räkning högre denna månad än tidigare?

  Din räkning baserar sig på hur mycket energi du har förbrukat för uppvärmning av vatten till radiatorer och tappvarmvatten under den gångna månaden. Under sommarmånaderna förbrukar man mindre energi då man inte värmer huset. Jämför man förbrukningen mellan olika år så spelar utetemperaturen roll.

 • Hur kan jag sänka min energiförbrukning?

  Du kan sänka din energiförbrukning genom att till exempel sänka inomhustemperaturen.

  Du kan också göra en hel del byggnadstekniska saker.

  Vill du ha mer information? Kontakta vår kundtjänst, 023- 77 49 00.

  Dessutom kan kommunen hjälpa till med energi- och klimatrådgivning, 023-830 00.

 • Hur reglerar jag temperaturen inomhus?

  Temperaturen inomhus regleras via din reglercentral.

  Om denna heter ECL 100 kan du reglera temperaturen genom att vrida på den övre ratten för temperaturinställning.

  Har du den nyare reglercentralen som heter ECL 110 ändrar du inomhustemperaturen genom att trycka på plus- eller minustecknet.

 • Kan jag sänka värmen när jag åker bort?

  Ja, du kan sänka temperaturen, men tänk på att inte sänka för mycket då det finns risk för köldskador vintertid.

 • Varför har jag ingen värme i huset?

  Kontrollera i första hand temperaturen på inkommande fjärrvärmevatten. Den ska vara på minst 60 grader.

  Kontrollera sedan att du har el fram till reglercentralen.

  Du kan också undersöka om cirkulationspumpen är igång. Gör detta genom att sätta din hand eller ditt öra mot pumpen för att höra om den vibrerar.

  Titta också på vår hemsida om det finns några aktuella driftstörningar i nätet.

  Har du fortfarande problem är du välkommen att göra en felanmälan till vår kundtjänst, tel. 023-77 49 00.

 • Varför tar det lång tid innan jag får varmvatten i kranen?

  Det beror på att vattnet som är i rören har kallnat. Det kalla vattnet måste ut innan det varma kan komma fram till kranen. Normalt ska detta ta mellan 5-10 sekunder. Det är inget specifikt för fjärrvärmen utan samma sak gäller oberoende av uppvärmningssätt. Bor man i ett flerbostadshus och har detta bekymmer kan det vara idé att sätta in en VVC-pump.

 • Hur varmt ska vattnet i kranen vara?

  Varmvattnet ställer vi initialt in på 55 grader. Självklart har du möjlighet att reglera detta men rekommenderad temperatur är 55 grader. Har du kallare än så kan det skapa risker för legionellabakterier. Har du högre temperatur är det risk att du bränner dig.

  Testa vattentemperaturen genom att vrida på högsta läge på varmvattenkranen. När vattentemperaturen är 55 grader kan du hålla fingret i vattnet cirka 1 sekund utan att besväras.

 • Hur gör jag om någonting på min fjärrvärmecentral inte fungerar?

  Du har två års garanti på fjärrvärmecentralen som installerats genom Falu Energi & Vatten. Du kan därefter välja att teckna vår underhållsgaranti som bl.a. innebär att vi kommer att åtgärda det som inte fungerar utan extra kostnad. I annat fall får du stå för kostnaden själv.

 • Vad är det för gröngult vatten som läcker från min fjärrvärmeanläggning?

  Vi har tillsatt ett grönt färgämne för att snabbare kunna hitta var det läcker och för att kunna särskilja fjärrvärmevattnet från vatten från andra ledningar. Färgämnet heter Pyranin och består av luktfritt och ofarligt natriumsalt. Det brukar också användas i diskmedel och schampo.

  Det är fjärrvärmevatten som läcker, vanligtvis genom att det kan droppa. Det är troligtvis någon packning eller koppling som behöver åtgärdas.

  Om detta skulle uppstå, kontakta vår kundtjänst, tel. 023-77 49 00.

 • Hur kan jag veta hur priserna i Falun är i jämförelse med andra kommuner?

  Nils Holgersson-rapporten redovisar kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, fjärrvärme och el för en bostadsfastighet hos Sveriges olika kommuner .

  Mer finns att läsa på www.nilsholgersson.nu