Sök

Vi sköter om kommunens gatljus.

Svar på vanliga frågor om gatljus.

 

 

 • Vad innebär det att Falu Energi & Vatten ansvarar för drift och underhåll på gatubelysningen?

  Vi ansvarar för att byta trasiga lampor, el-säkra skadade stolpar, besiktiga stolpar samt felsöka vid större driftstörningar. Vår uppgift är att se till att det lyser.

 • Vad är det som avgör när ni åker ut och byter trasiga lampor?

  Arbetet med lagning sker efter ett underhållsschema och tre gånger per år kör vi igenom hela kommunen. Då bytes enskilda lampor. Dessa turer körs en gång efter sommarsemestern, en gång innan jul och en gång på våren. Utöver det byter vi även enskilda lampor i Falu tätort två gånger per år.

  Genom vårt avtal med kommunen har vi även skyldighet att åtgärda trafikfarliga anmälningar inom tre dagar. Vi ska även omedelbart åtgärda elfarliga lampor.

 • Hur arbetar ni när ett helt område släcks ner?

  När ett område rapporteras som släckt så åker vi omgående ut för att söka efter felet. Först lokaliserar vi vart felet finns. Är det ett stort fel, som till exempel ett kabelfel, krävs det större åtgärder. Vår förhoppning är, som alltid, att försöka lösa det så fort som möjligt. Vi hoppas att Faluborna har förståelse för att det ibland tar lite längre tid.

 • Finns det några områden som bör åtgärdas först?

  Är det en elfarlig anläggning så ska den åtgärdas omedelbart. När ett fel kan orsaka trafikfara så ska det lagas inom tre dagar och övriga åtgärder hanteras under ordinarie underhållsschema. Det vill säga tre gånger per år.

 • Hur felanmäler jag att en lampa är trasig där jag bor?

  Det bästa sättet att anmäla ditt trasiga gatljus är här på vår webbplats och adressen fev.se/gatljus. Där hittar du också bra information om till exempel våra driftstörningar.

 • Varför lyser gatljusen på dagen men inte på kvällen?

  För att vi ska kunna lokalisera ett fel på dagen, måste vi tända belysningen, det hjälper oss i felsökningen. Slocknar lamporna på natten så beror det på ett fel.

   

 • Varför kan det ta längre tid att åtgärda felet?

  Vi vill så klart hitta felet och åtgärda det så snabbt som möjligt men ibland tar det tid att lokalisera var felet är. Vi har långa elledningar under mark och för att hittaett kabelbrott måste vi börja från en punkt och jobba oss vidare. Men vi jobbar alltid för att lösa problemet så fort det bara går. När det kommer till att laga enskilda lampor, vilket sker tre gånger om året, får man tänka på att det är en balans mellan gatubelysningens funktion och kommuninvånarnas ekonomi.

 • Vilken är planen för att byta ut gamla belysningstekniker?
  Att byta till effektivare belysning pågår kontinuerligt. När det gäller att byta ut kvicksilverlampor till LED-lampor har vi planerat att samtliga ska vara utbytta år 2018.

   

 • Vad kan jag som fotgängare tänka på när jag går ut i mörkret?

  När gatljusen inte fungerar och du som fotgängare vistas ute på mörka vägar så tänk på att utrusta dig med reflexer och ficklampor. Bilister bör vara extra uppmärksamma och som alltid anpassa hastigheten efter rådande omständigheter.