Sök

Administration av anläggningar

Här får du veta hur du administrerar en anläggnings uppgifter, vilka utgör grunden för vissa beräkningar i diagram och grafer. Du kan även gruppera ihop olika anläggningar.

Anläggningar

På sidan Anläggningar kan du administrera uppgifter som utgör grunden för vissa tilläggsberäkningar.

Om du till exempel under menyvalet Översikt (vid diagram, ”Fler alternativ”) vill göra olika val, måste du först göra inställningar på din anläggning. Detta för att få in korrekta uppgifter. Inställningar i din anläggning gör du enligt nedan.

Steg 1 - Välj Administration i toppmenyn, sedan Anläggningar.

 Administration anläggning 1 2018

 

Steg 2 - För att göra inställningar på en anläggning välj den gula symbolen med pennan.

Administration anläggning 2 2018Steg 3 - Skriv i de anläggningsuppgifter du vill få med i grafer och diagram.

 Anläggningsuppgifter 2018

 

Anläggningsgrupper

Här kan du dela in dina anläggningar i grupper för att under "Översikt" kunna ta fram gemensamma värden för en viss grupp. Har du solceller (är mikroproducent) har vi redan delat in din anläggning i två grupper, en för elproduktion och en för elförbrukning.

Steg 1 - Välj Administration i menyn, sedan Anläggningsgrupper.

Steg 2 - Ge gruppen ett namn och ange eventuell beskrivning av gruppen.

Steg 3 - Fältet Visningsvy, här visas inställningen för din visningsvy i Mina sidor. Här gör du ingenting.

Steg 4 - Grupptyp, ange om det är anläggning eller leverenspunkt du vill para ihop.

Steg 5 - Välj de anläggningar du vill para ihop i listan.

Steg 6 - Välj eventuellt användare.

Steg 7 - Klicka på knappen Skapa.

Anläggningsgrupper 1 2018

Steg 8 - Hitta den skapade gruppen genom att klicka på förstoringsglaset.

Steg 9 - Skapa eventuella undergrupper genom att välja den nya anläggningsgruppen du nyss skapat, i listan. 

Anläggningsgrupper 2 2018