Sök

Återvinning

Tillsammans med invånarna och företagen i Falu kommun återvinner vi 99 procent av allt avfall som vi samlar in från våra tre återvinningscentraler. Av komposterbara sopor gör vi till exempel planterings- och rabattjord som du kan handla på Falu återvinning. Här kan du även köpa sand, grus eller pellets.

Falu återvinning

Falu återvinning är en av Faluns största mötesplatser med cirka 100 000 besökare varje år. Här tar vi hand om material från privatpersoner och företag som vi sedan levererar vidare och återvinner på bästa sätt. På Falu återvinning finns också Ta Tillvara, en arbets- och mötesplats som tar emot fullt fungerande prylar och säljer de sedan vidare till fyndpriser i butiken på Ingarvet.

Bjursås

På återvinningscentralen i Bjursås tar vi emot material från privatpersoner och företag som vi sedan återvinner på bästa sätt. Här kan du lämna allt från metallskrot och trä till elektronik och farligt avfall. 

Svärdsjö

På återvinningscentralen i Svärdsjö tar vi emot material från privatpersoner och företag som vi sedan återvinner på bästa sätt. Här kan du lämna allt från metallskrot och trä till elektronik och farligt avfall.