Sök

Elnät

Falu Elnäts ledningsnät omfattar 110 mil luftledning, 210 mil jordkabel och 900 nätstationer. Det sträcker sig över i stort sett hela Falu kommun och till kunder i Hälsingland och Gästrikland.

Sedan slutet av 90-talet har vi arbetat med att vädersäkra nätet genom att ersätta gamla luftledningar med kablar i marken. På så vis ökar vi leveranssäkerheten oavsett väder.

Elnätet övervakas och styrs från driftcentralen på huvudkontoret via snabb kommunikation i fibernätet. Ofta kan man åtgärda eventuella problem direkt från centralen, men det händer att jourteamet får åka ut och leda om strömmen. Vi ansvarar också för att mäta den el som förbrukas.

Sedan 2013 är vi ett elhandelsföretag och säljer så kallad ren el. Det är el som inte belastar klimatet, utan tillverkas av lokala förnyelsebara energikällor som biobränsle, vattenkraft och vindkraft.