Sök
Västermalmsverket

Fjärrvärme

Falu Energi & Vatten har väl utbyggda nät för både fjärrvärme och el. Vi har också påbörjat utbyggnad av ett fjärrkylenät som levererar kyla till bland annat galleriorna. Om något tekniskt fel skulle uppstå i de egna näten finns flera reservlösningar som tryggar Falubornas värme- och elförsörjning.

Västermalmsverket
Västermalmsverket är hjärtat i Faluns fjärrvärmenät. I anläggningen eldar vi nästan uteslutande med biobränslen, till exempel bark, flis och spån. På så vis får vi en förnyelsebar fjärrvärme som inte bidrar till växthuseffekten. 

Västermalmsverket är ett kraftvärmeverk. Det betyder att den effektiva eldningen förutom värme också ger miljövänlig elkraft och fjärrkyla.

I Västermalmsverket finns två biobränslepannor, två oljepannor och två gaspannor. Olja och gasol  används som komplement under de kallaste dygnen och som reserv. Kapaciteten är 130 MW för fjärrvärme och 18 MW för elkraft. Årsproduktionen är 300 GWh värme och 60 GWh el.

Gasolen förvaras inom inhägnad depå vid Skyfallsvägen. Läs mer om gasoldepån vid Skyfallsvägen genom att klicka här.

Dalregementet
Hetvattencentral med två biobränslepannor och en oljepanna. Kapacitet: 43 MW.

Falu lasarett
Hetvattencentral med två oljepannor och en elpanna. Kapacitet: 39 MW.

Grycksbo
Hetvattencentral med en biobränslepanna, en oljepanna och en elpanna. Kapacitet: 4,5 MW.

Bjursås
Hetvattencentral med en biobränslepanna och en oljepanna. Kapacitet: 3,5 MW.

Svärdsjö
Hetvattencentral med en biobränslepanna, två oljepannor och en elpanna. Kapacitet: 4 MW. 

Skyfallet
Hetvattencentral som drivs med deponigas. Kapacitet 0,4 MW.