Sök

Kameraövervakning

Falu Energi och Vatten AB bedriver kameraövervakning under tider på dygnet som anläggningen är stängd för allmänheten. Syftet med övervakningen är att i tid upptäcka brand i avfallshögarna samt att upptäcka stöld och skadegörelse inom området.

Övervakningen sköts av Securitas Sverige AB, Kameracentralen Ludvika.
Inspelat kameramaterial sparas i 60 dagar. Ljudupptagning sker inte.
Uppgifter överförs ej till tredje land eller ligger till grund för automatiserat beslutsfattande.

Falu Energi och Vatten AB har tillstånd för kameraövervakning från Länsstyrelsen, diarienummer 211-1127-2011.
Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta Falu Återvinning tel 0730-68 28 63.

Har du blivit registrerad av en kamera och anser att vi bryter mot lagar, regler eller avtal skall du vända dig till Datainspektionen.