Sök

Kraftproduktion

Falu Energi & Vatten har flera olika anläggningar som gör ren el av förnyelsebara bränslen som vind, vatten, sol och skog.

Biogas

På Främby reningsverk i Falun står en gasmotor som drivs av rötgaser. Motorn driver en generator som producerar koldioxidfri el och värmen som bildas tas omhand i fjärrvärmenätet. Sammanlagt produceras motsvarande 170 kW el och värme.

Kraftvärme

Kraftvärme­verk påminner om en jättelika tryckkokare, där ångan från kokande vatten driver turbiner, som i sin tur driver generatorer som alstrar elström för vidare transport ut på elnätet. Den kvarvarande värmen i ångan överförs till fjärrvärmesystemet som vär­mer upp våra bostäder och varmvattnet i kranarna.

Västermalmsverket är vårt största kraftvärmeverk. I anläggningen eldar vi nästan uteslutande med biobränslen, till exempel bark, flis och spån. Den effektiva eldningen ger förutom värme också 60 GWh miljövänlig elkraft per år.

Vindkraft

Vindkraften symboliserar på flera sätt den energi- och miljömedvetenhet som nu breder ut sig från stugorna till de globala beslutsfattarna. Det är inte bara alarmerande förändringar i vårt klimat som gett vindkraften en rejäl skjuts, utan även insikten om att man inte kan försörja världen med energi från ändliga källor särskilt länge till.

Idag äger vi tre och ett halvt vindkraftverk som står på Högberget och Tavelberget i Falu kommun. Tillsammans genererar de 21 miljoner kWh el varje år, vilket motsvarar 1 050 villor med elvärme.

Vattenkraft

Vi äger fem vattenkraftstationer som är belägna vid Faluån, Sundborn, Korsnäs, Lustebo och Kniva. Tillsammans kan våra vattenkraftstationer generera drygt 3 MW effekt och den genomsnittliga årsproduktionen är 12 GWh, vilket motsvarar 600 villor med elvärme.

Genom vår vattenkraftproduktion bidrar vi till att ersätta importerad kolkraft och besparar därmed naturen utsläpp av 10 000 ton koldioxid varje år.

Solceller

Sedan 2014 finns en solcellsanläggning placerad på ett tak vid Riksskidstadion på Lugnet. Den består av 20 paneler med en maxeffekt på 5,1 kW. Årsproduktionen av el uppgår till 5 000 kWh, vilket ger hushållsel till två lägenheter.