Sök

Reningsverk

I Falu kommun finns åtta avloppsreningsverk som renar vårt avloppsvatten.

Bjursås
Bjursåsverket renar avloppsvatten från tätorten Bjursås och de kringliggande byarna Bodarna, Kvarntäkt, Storsveden, Näset och Kullgärdet. Verket är inte bemannat på heltid, men övervakas via centraldator. 2-3 gånger i veckan åker personal ut på kontroll. Mängden renat vatten i Bjursås reningsverk är ca 290 000 m³ per år. Reningsverket använder sig av en reningsprocess i två steg - mekanisk rening och en kombinerad biologisk/kemisk rening. Denna metod kallas simultanfällning.

Boda
Bodaverket renar avloppsvatten från tätorten Svärdsjö samt Borggärdet, Isala, Östansjö, Bengtsheden och Boda. Verket är inte bemannat på heltid, men övervakas via centraldator. 2-3 gånger i veckan åker personal ut på kontroll. Mängden renat vatten per år är ca 270 000 m³. I Boda reningsverk renas vattnet enligt den vanliga trestegsprincipen: Mekanisk, biologisk och kemisk rening med efterfällning.

Enviken
Envikens avloppsreningsverk renar vatten från Enviken, Hedgårdarna, Rönndalen, Övertänger och Yttertänger. Verket är inte bemannat på heltid, men övervakas via centraldator. 2-3 gånger i veckan åker personal ut på kontroll. Verket har dessutom ett larmsystem som varnar direkt om något går fel. Mängden vatten som renas är ca 145 000 m³ per år. Vattenverket renar i tre steg; mekanisk, biologisk och kemisk rening med efterfällning.

Främby
Främbyverket renar vattnet i Faluns innerstad, Korsnäs- och Hosjöområdet samt vattnet från Danholn, Blixbo, Toftbyn och Sundborn. Verket renar cirka 6 miljoner m³ per år (ca 16 000 m³ per dygn) och vattnet släpps sedan ut i Främbyviken (Runn). Reningen utförs i tre steg, mekanisk, kemisk och biologisk rening. Reningsverket i Främby har även en särskild anläggning för att rena länspumpningsvatten från Falu Gruva. 


Grycksbo
Grycksboverket renar avloppsvatten från Grycksbo centrum, Bergsätra, Fågelsången och Harmsarvet. Verket är inte bemannat, men övervakas via centraldator. Personal åker ut till Grycksbo 2-3 gånger i veckan för att utföra kontroller. Vid driftfel går larm som är kopplat till jourpersonal. Grycksbo reningsverk renar ca 490 000 m³ avloppsvatten per år. Vid verket används mekanisk och kemisk rening.

Linghed
Linghedssverket renar avloppsvatten från Linghedsbyn, Strömmen, Räviln och Eriksberg. Verket är inte bemannat, men tillsyn sker 2-3 gånger i veckan. Övrig tid är Linghedsverket kopplat till ett centralt övervakningssystem. Ungefär 71 000 m³ vatten per år renas. Vattenverket renar i tre steg; mekanisk, biologisk och kemisk rening med efterfällning.

Sågmyra
Verket renar avloppsvattnet från Sågmyra, Sågen, Vrebro, Hällgårdarna och Bengtsgårdarna. Verket är inte bemannat på heltid, men övervakas via centraldator. 2-3 gånger i veckan åker personal ut på kontroll. Verket har dessutom ett larmsystem som varnar direkt om något går fel. Mängden renat avloppsvatten är ca 240 000 m³ per år. Vattenverket renar i tre steg; mekanisk, biologisk och kemisk rening med efterfällning.

Vika
Avloppsreningsverket renar vatten från Vika Kyrkby. Verket är inte bemannat, men övervakas via centraldator från Främby reningsverk. Tillsyn sker 2-3 gånger i veckan. Ett larmsystem är kopplat till jourpersonal på annan tid än dagtid. Verket renar ca 59 000 m³ avloppsvatten per år och renar i tre steg, mekanisk, biologisk och kemisk rening.