Sök

Vattenverk

Falu Energi & Vatten har åtta vattenverk som producerar 15 000 000 liter dricksvatten per dygn till cirka 55 000 Falubor.

Centralorten har fram till 2015 försörjts från Falu vattenverk med ytvattnet från Rogsjön. På vattenverket producerades cirka 85 procent av det kommunala dricksvattnet. 

För att transportera vattnet till våra kunder behövs

•41 mil ledningar
•11 högreservoarer
•21 tryckstegringsstationer

Lennhedens vattenverk
Lennhedens vattenverk är Falu Energi & Vattens senaste vattenverk och ett av Sveriges modernaste. Vattenverket ägs av Falu Energi & Vatten och Borlänge Energi tillsammans och ligger på Badelundaåsen intill Dalälven i Lennheden.

Vattnet som pumpas upp från åsen är ett grundvatten och ska trygga kommunernas framtida försörjning av dricksvatten. Vattnet pumpas upp från 38 meters djup är av så hög kvalitet att inga kemikalier behöver tillsättas under reningsprocessen.

Under 2015 kopplas det nya vattnet in till Faluborna genom de närmare 20 kilometer långa ledningarna till Falun.

Lennhedens vattenverk tryggar vattenförsörjningen för Falun och Borlänge i 100 år framåt.

Övriga vattenverk

I de övriga vattenverken, Enviken, Svärdsjö, Vika Kyrkby, Vika Strand och Aspeboda, används grundvatten och i Årboheden används både ytvatten och grundvatten.