Sök

Ekonomi & ledning

Falu Energi & Vatten är ett av Falu kommuns helägda dotterbolag och företaget har ett dotterbolag, Falu Elnät AB.

Under dessa sidor har vi samlat information om vår styrning, ledning och ekonomi.

Styrelsen och koncernledning

Falu Energi & Vatten samt Falu Elnät har en politiskt tillsatt styrelse. Vår verksamhet leds av en gemensam koncernledning. Du hittar mer information om styrelserna och ledningen i undermenyn.

Affärsidé

Vi ska med stor pålitlighet och hög effektivitet leverera prisvärda produkter för att bidra till en uthållig utveckling av Falun som en attraktiv kommun att bo och verka i.

Falu Energi & Vattens affärsidé består av våra tre viktiga kärnvärden och ledstjärnor - pålitlighet, effektivitet och uthållighet. Vi ska arbeta för att våra kunder får en enkel och bekväm vardag. Vi ska också arbeta för att våra kunder får vad de efterfrågar; prisvärda produkter med rätt kvalitet. Vi ska ge människor omtanke varje dag.

Vision

100 % nöjda kunder - i dag och i morgon.

Med visionen 100 % nöjda kunder – i dag och i morgon vill vi möta våra kunder och omvärldens krav på hur dagens och framtidens infrastruktur ska se ut. Det är en utmaning som kräver att vi är på tå inför förändringar och skapar förutsättningar för att genomföra klimatsmarta lösningar.

100 % nöjda kunder är grunden i vår verksamhet. Våra kunder är också våra ägare och vi ska alltid sträva efter att kunden är helt nöjd.

I dag och i morgon är vårt sätt att beskriva arbetet med att skapa en infrastuktur för framtiden. Vi tänker dra vårt strå till stacken för att stoppa den globala uppvärmningen som påverkar jordens temperatur och väder.

Vi har byggt ett av världens bästa energisystem. Vi har börjat någonstans och kommit en bra bit på vägen. Vi agerar i Falun, men våra tankar sträcker sig långt bortom kommungränsen. Tillsammans med Faluborna ska vi fortsätta att skapa något riktigt bra. Vi ska skapa en hållbar framtid - för dagens och morgondagens generation.