Sök

Våra årsredovisningar

Här hittar du sammanställningar av Falu Energi & Vattens räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår.

I våra årsredovisningar hittar du en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, finanseringsanalys, noter och revisionsberättelse. 

2017

Årsredovisning (pdf)

Årsredovisning (digital)

2016

Årsredovisning (pdf)

2015

Årsredovisning (pdf)

2014

Årsredovisning (pdf)

2013

Årsredovisning (pdf)

2012

Årsredovisning (pdf)

2011

Årsredovisning (pdf)

2010

Årsredovisning (pdf)