Sök

Våra klimatbokslut

Falu Energi & Vatten är ett energiföretag som tänker på miljön och klimatet. För att se hur våra verksamheter påverkar omvärlden gör vi varje år ett klimatbokslut.

Ett klimatbokslut analyserar företagets klimatpåverkan, hur den förändras över tid och möjligheter att påverka den. Bokslutet fokuserar på fjärrvärmesystemets kraft- och värmeproduktion, elproduktionen från vind- och vattenkraft, vattenproduktion och avloppsbehandling, fjärrkyla, återvinning samt pelletsproduktion.

Bokslutet blir ett verktyg för att hitta möjligheter till förbättringar för att kunna minska klimatpåverkan. Beräkningarna genomförs av ett oberoende forsknings- och utredningsföretag (Profu) inom energi, avfall och miljö.

2015

Klimatbokslut 2015

2014

Klimatbokslut 2014