Sök

Styrelse

Falu Energi & Vatten ägs av Falu kommun och har två politiskt tillsatta styrelser.

Styrelserna tillsätts varje valperiod av kommunfullmäktige. Deras uppdrag är bland annat att ta beslut i långsiktiga och övergripande frågor som rör företaget och vår verksamhet.

 

Styrelse för Falu Energi & Vatten

Ordinarie ledamöter
Ragnar Kroona (S)
Ordförande

Bo Wickberg (M)
Vice ordförande

Carl-Erik Nyström (C)

Dietmar Gleich (L)

Lars Broman (MP)

Lars Runsvik (M)

Paula Aspfors (S)

Tage Kusgård
Personalrepresentant

Åke Persson
Personalrepresentant

Ersättare
Agneta Ängsås (C)

Anders Björn (S)

Anders Engström (S)

Catharina Enhörning (M)

Jan-Olov Karlsson Fält (S)

Kjell Hjort (FAP)

Mats Dahlberg (M)

Jacob Isacson
Personalrepresentant

Örjan Forssén
Personalrepresentant


Styrelse för Falu Elnät

Ordinarie ledamöter
Jan-Olov Karlsson Fält (S)
Ordförande

Lars Runsvik (M)
Vice ordförande

Anders Björn (S)

Tony Östh
Personalrepresentant

Åke Persson
Personalrepresentant

Ersättare
Bo Wickberg (M)

Evert Karlsson (S)

Ragnar Kroona (S)

Mats Andersson
Personalrepresentant

Per Frelin
Personalrepresentant