Sök

Styrelse

Falu Energi & Vatten ägs av Falu kommun och har två politiskt tillsatta styrelser.

Styrelserna tillsätts varje valperiod av kommunfullmäktige. Deras uppdrag är bland annat att ta beslut i långsiktiga och övergripande frågor som rör företaget och vår verksamhet.

Styrelse för Falu Energi & Vatten

Ordinarie ledamöter
Jenny Drugge (C)
Ordförande

Jessica Wide (S) 
Vice ordförande

Kjell Hjort (FAP)

Dietmar Gleich (L)

Bo Wickberg (M)

Göran Forsén (M)

Erik Eriksson (MP)

Anders Björn (S)

Knut C.A. Scherman (SD)

Ordinarie arbetstagarrepresentanter
Åke Persson
Lars Runevad

Ersättare arbetstagarrepresentanter
Emmelie Ornell
Örjan Forssén

Styrelse för Falu Elnät

Ordinarie ledamöter
Jenny Drugge (C)
Ordförande

Jessica Wide (S) 
Vice ordförande

Kjell Hjort (FAP)

Dietmar Gleich (L)

Bo Wickberg (M)

Göran Forsén (M)

Erik Eriksson (MP)

Anders Björn (S)

Knut C.A. Scherman (SD)

Ordinarie arbetstagarrepresentanter
Åke Persson
Lars Runevad

Ersättare arbetstagarrepresentanter
Emmelie Ornell
Örjan Forssén