Sök

VD och företagsledning

Falu Energi & Vatten är ett företag som hela tiden finns närvarande i människors vardag. Vad vi levererar och på vilket sätt speglar vårt förhållningssätt till våra kunder.

På Falu Energi & Vatten har VD:n ansvaret för den löpande förvaltningen av verksamheten enligt styrelsens riktlinjer, fastställda policyer och instruktioner. Företagsledningen är VD:s stöd för utövandet av den operativa ledningen.

 

Koncernen

Per Dahlberg
VD Falu Energi & Vatten AB och Falu Elnät AB
023-77 49 75
per.dahlberg@fev.se

Marknad

Mats Hybinette
Marknadschef, vice VD Falu Energi & Vatten AB och Falu Elnät AB
023-77 46 48
mats.hybinette@fev.se

 

Produktion

Fredrik Wemming
Produktionschef
023-77 46 20
fredrik.wemming@fev.se 

 

Teknik

Peter Wigren
Teknikchef
023-77 49 59
peter.wigren@fev.se

Ekonomi

Johanna Hansson
Ekonomichef
023-77 46 08 
johanna.hansson@fev.se
 

HR

Ulrica Modigs
HR-chef
023-77 46 25 
ulrica.modigs@fev.se