Sök

Om projektet

2009 köpte Falu Energi & Vatten sin första elbil, exakt 100 år efter att bolaget skaffade sin första bil. Sedan dess har vi skaffat allt fler egna elbilar som nu används inom alla verksamheter. Samtidigt bygger vi ut infrastrukturen för elfordon i hela Falu kommun.

Hur allt började

Våren 2009 åkte vi till Norge och köpte vår första elbil. Vi började också att bygga de första laddstolparna för elbilar i Falun. Sedan dess har vi skaffat allt fler elfordon, av olika fabrikat och modeller. Det har gett oss en väldigt bra kunskap om marknaden och erfarenheter som gjort oss övertygade om att el har en stor betydelse i omställningen till en fossilfri fordonsflotta och ett hållbart samhälle.

 

Projektet

Inom projektet har vi genomfört ett antal olika aktivieter för att sprida elbilsmissionen till andra företag, organisationer och privatpersoner. Vi har till exempel låtit hemtjänsten, Skid VM-organisationen, Främby Udde Resort och Handelsbanken i Falun, testa elbilar i sina verksamheter. Andra delar som vi jobbar med för att gynna elbilismen är t.ex. att ordna elbilssalonger, hjälpa lokala bilhandlare med information kring el som drivmedel och att erbjuda våra anställda att ha elbil som förmånsbil.

 

Laddning i hela kommunen

Runt om i Falu kommun bygger vi nu laddinfrastruktur för elfordon. Med sin låga drivmedelskostnad är elbilen perfekt som landsbygds- och pendlarbil. Merparten av all laddning kommer att ske vid hemmet, men med laddstationer utspridda i hela kommunen ger vi elbilisterna en ökad trygghet att nå sina resmål.

 

Kör på lokalproducerad och fossilfri el

Den el som kommer ur våra laddstationer är lokalproducerad, helt ren och dessutom kommer den från oändliga källor som sol, vind, vatten och biobränsle. Genom att bygga ut infrastrukturen med laddstationer tar vi ännu ett steg i omställningen mot ett hållbart och fossilfritt samhälle, där vårt fina energisystem och framtidens transportsystem möts.