Sök

Klimatsmart datacenter i Faluns energisystem

Dagens datacenter är några av de största energikonsumenterna i världen, vilket ger en hög klimatbelastning och stora kostnader. I Falun arbetar vi för att integrera datacenter till vårt klimatsmarta energisystem.

En datacentersetablering intill vårt kraftvärmeverk innebär att vi kan ta tillvara på datacentrets spillvärme och återanvända den i Faluns och regionens energisystem.

Återanvändning av spillvärme, anslutning till vår helt förnyelsebara energimix och energieffektiva lösningar i datacentret kommer att göra EcoDataCenter till ett datacenter i framkant. 

Du hittar mer information om affärprojektet på www.ecodatacenter.se