Sök

Frågor och svar

Här samlar vi frågor och svar kring vårt datacenter-projekt. Ett projekt som kommer att mynna ut i ett klimatpositiva datacenter och en ny svensk basindustri.

 • Var hittar jag mer information om EcoDataCenter?

  Du hittar mer information om datacenterprojektet på webbplatsen www.ecodatacenter.se.

 • Vad är EcoDataCenter för typ av projekt?

  EcoDataCenter är ett affärsprojekt som vi drivit sedan 2014. Målet med projektet är att integrera ett klimatpsmart datacenter i vårt energisystem. Vi arbetar för en etablering av ett datacenter där vi svarar för infrastrukturen och energilösningen, själva datacentret anläggs av extern entreprenör. 

 • Klimatsmart datacenter – vad innebär det i praktiken?

  Datacentren som finns idag är några av de största energikonsumenterna i världen, vilket ger en hög klimatbelastning och stora kostnader. Det är ett problem som projektet, EcoDataCenter, tar på allvar. I praktiken innebär det att vi bygger upp ett datacenter som använder förnyelsebar energi och integreras i Faluns redan hållbara energisystem.

 • Vad är anledningen till att vi som kommunalt energibolag väljer att vara med och driva ett datacenter-projekt?

  – Vi ser det som ytterligare ett sätt att förbättra vårt energisystem. Ett energisystem som vi tidigare prisat för vid District Energy Climate Awards i New York. I dag ska vi inte behöva slösa energi och elda för kråkorna eller värmer upp vatten som släpps ut i havet. Vi vill istället ta tillvara på den energin.

  – Dessutom ser vi det som en stor möjlighet att utveckla Falun. Det ger arbetstillfällen och vi är med och bygger upp en ny svensk basindustri. Det ligger helt i linje med vår ägares vision ”Ett större Falun”.