Sök
Ria-stugan får fjärrvärme i tre månader

Tack för era julgranar!

Genom att 5 436 julgranar skänktes till julgransinsamlingen i Falu kommun så har ni bidragit till att Ria-stugan får fjärrvärme under fyra månader. Dessutom slipper miljön utsläpp av 8 ton koldioxid.

Julgranarna fraktas till Västermalmsverket där de eldas upp och blir till miljövänlig el och värme.Söndagen den 14 januari 2018 körde personal från Falu Energi & Vatten igång klockan åtta på morgonen. Uppdraget var att samla in alla de julgranar som Faluborna ställt ut. Med facit i hand konstaterar vi att vi hämtat nästan 5 057 granar i Falu tätort. 

I de containrar som var uppställda i Bjursås, Grycksbo och Svärdsjö fick vi in nästan 300 granar.

Miljövänlig fjärrvärme till ett värde av tre kronor per gran går till Ria-stugan. Det ger Ria-stugan fjärrvärme för 16 300 kronor. Ria-stugan är en fristad för människor i utsatta livssituationer som drivs av Svenska kyrkans församlingar och frikyrkor i Falu kommun.

Julgranarna flisas vid Västermalmsverket och eldas i de två kraftvärmeverken där de blir till miljövänlig el och fjärrvärme.

Faluborna behövde inte kallstarta sina bilar för att transportera sina julgranar till Ingarvet och släppa ut 1,5 kilo koldioxid per bil. Miljön slapp utsläpp av 8 ton koldioxid. Istället använde vi oss av några av företagets sopbilar.