Sök

Ansök om sponsring

Två gånger om året tar vi beslut om sponsringssamarbeten. Här kan du läsa mer om hålltider och vad som ska finnas med i en ansökan.

Om du ska skicka in en ansökan, kom ihåg att ha god framförhållning. Ansökan ska skickas in senast nedanstående datum för att komma med i respektive urval:

 • 31 mars (omgång 1)

eller

 • 30 september (omgång 2)

Om ansökan kommer in senare än 31 mars eller 30 september kommer vi endast behandla den om det fortfarande finns utrymme i budgeten. Annars avslås den tyvärr direkt och ni får skicka in en ny ansökan.

Sponsringsgrupp tar beslut
När ansökningstiden gått ut för respektive period tar vår sponsringsgrupp beslut om vilka ansökningar som kommer att beviljas sponsring. 

Alla sökande får meddelande om vårt beslut till den e-postadress som angivits i ansökan. Oavsett om man är aktuell för sponsring eller inte. Sökande kan förvänta sig svar inom fyra veckor efter sista ansökningsdagen.

Skicka ansökan med e-post
Ansökan ska skickas till e-postadressen sponsring@fev.se. Ange namnet på sökande verksamhet i meddelandets ämnesrad. 

Det här ska finnas med i ansökan

Ansökan ska innehålla nedanstående uppgifter, svara så noggrant som möjligt. Vi uppskattar om du tänker igenom motprestationer och ger oss en tydlig idé kring vad Falu Energi & Vatten får ut av ett samarbete.

1) Sökande verksamhet

 • Namn på föreningen/organisationen/verksamheten
 • Adress
 • Telefon
 • E-post
 • Webbplats/Sociala medier

2) Kontaktperson

 • Namn
 • Telefon
 • E-post

3) Beskrivning av verksamheten

 • Syftet med verksamheten, vision, målgrupp, antal år ni funnits, antal medlemmar, publiksiffror etc. 
 • Bifoga gärna den senaste verksamhetsberättelsen.

4) Vad önskar ni för typ av sponsring?

Ange om ni önskar ett belopp eller möjligheten att nyttja någon av våra tjänster. Du kan söka maximalt 25 000 kronor eller motsvarande värde i tjänster per tillfälle. 

 • En tjänst kan vara exempelvis tillfällig elanslutning till ett event, WiFi-uppkoppling, sophämtning, möjlighet till vattentank osv. 

5) Hur ska sponsringen användas?

Specificera vad ni ska använda sponsringen till, exempelvis om ni ska köpa in något till verksamheten eller använda den under ett event.

6) Varför ska Falu Energi & Vatten sponsra er? Motivera.

 • Hur ser ni att vi kan stärka våra respektive varumärken genom att samarbeta?
 • Vad förväntar ni er av oss som sponsor?

7) Beskriv ert erbjudande till Falu Energi & Vatten i forma av motprestationer, exponeringsområde, aktiviteter etc.

 • Möjligheter till motprestationer, till exempel exponering i annonser, på skylt eller kläder, i utskick, under nätverksträffar osv. Vi ser gärna nya kreativa förslag!

8) Övrigt

Förnya sponsringssamarbete

Har ni haft ett sponsringssamarbete med oss tidigare och vill förnya det? Skicka in uppgifter enligt ovan, men lämna även en rapport som beskriver hur samarbetet såg ut och resultatet utifrån vår överenskommelse (avtal).

 • Beskriv till exempel aktiviteter, exponering, hur ni har jobbat med att öka kännedom om oss. Bifoga bilder på reklamplats, tröjor eller dylikt. 

Hantering av personuppgifter (GDPR)

För att kunna hantera ansökan behöver vi lagra dina personuppgifter (kontaktuppgifter). Uppgifterna kommer att sparas digitalt och endast berörda personer kommer att ha åtkomst till dem.

Personuppgifterna sparas under tiden som vi handlägger ditt ärende och kommer därefter att raderas. Om ni blir erbjudna sponsorskap behöver vi spara personuppgifterna tills sponsorskapet är avslutat. Det är frivilligt att lämna personuppgifterna, men vi behöver dem för att kunna hantera din ansökan. Du har rätt att återta ditt samtycke. Du har även rätt att få tillgång till dina personuppgifter, få dem rättade, begränsa eller invända mot behandlingen.

För mer information om vår hantering av personuppgifter, klicka här.