Sök

Kontakt

Vi vill ha en öppen dialog med våra leverantörer och anbudsgivare och ni får gärna kontakta oss om ni har funderingar som rör upphandling.

Frågor, funderingar eller annat som rör vår upphandlings- och inköpsverksamhet besvaras gärna av:

Joakim Norell, Inköpschef
Telefon: 023-77 46 03
E-post: joakim.norell@fev.se 

Garima Bhushan, Inköpare
Telefon: 023-77 46 05
E-post: garima.bhushan@fev.se

Välkommen med dina frågor!