Sök

Pågående upphandlingar

Som leverantör kan du när som helst gå in och titta på våra pågående upphandlingar. Ställ gärna frågor om upphandlingen upplevs som oklar.

Just nu pågår annonsering för upphandling av:

Om du vill läsa mer om upphandlingen och se förfrågningsunderlaget klickar du på rubriken. Du kommer då till annonsen och får välja att logga in eller att registrera konto. Har du inget konto registerar du det kostandsfritt hos e-avrop och kan hämta och bevaka alla annonser som finns hos e-avrop. (Klicka här för instruktioner om hur man registrerar konto kostnadsfritt hos e-avrop)

På den aktuella internetsidan kommer, under hela anbudstiden, alla handlingar att publiceras liksom eventuella kompletteringar, förtydliganden, frågor och svar. Om det under anbudstiden publiceras någon ny handling får alla anbudsgivare som hämtat underlaget ett e-post meddelande om detta.