Sök

Samarbete med Skatteverket

För oss är det viktigt att vi enbart samarbetar med seriösa leverantörer som följer gällande regler kring redovisning och betalning av skatter och avgifter.

I syfte att förebygga ekonomisk brottslighet och för att minska risken för osund konkurrens kontrollerar vi regelbundet våra levernatörer och samarbetspartners.

Kontrollen sker under upphandling, före beslut och löpande under avtalsperioden. Vi samarbetar med Skatteverket, som stödjer oss med information bland annat i form av uppgifter om:

  • Momsregistrering och registrering som arbetsgivare
  • F-skatt, FA-skatt eller A-skatt
  • Uppgift om redovisade arbetsgivaravgifter för arbetsgivare.
  • Eventuella skulder för skatter och avgifter. Om skuld finns lämnas uppgift om belopp mm via samarbete med Kronofogdemyndigheten.

Skatteverket erbjuder också information till anlitade entreprenörer/leverantörer om vad samarbetet innebär.

Skatteverkets förebyggande information (Klicka på länken för att komma till mer mer information om vad det förebyggandesamarbetet innebär.)