Sök

Tips & råd

Vi vill påminna anbudsgivare om några saker som är extra viktiga i en upphandling:

  • Bevaka våra upphandlingar. Kontakta oss gärna så kan vi meddela när vi annonserar

  • Läs förfrågningsunderlaget i god tid och fråga gärna om något är oklart. Läs också eventuella kompletteringar, förtydliganden, frågor & svar som kommer under anbudstiden.

  • Notera sista anbudsdag samt andra viktiga datum. Ett anbud som kommer in för sent får inte antas. Ska anbudet lämnas elektroniskt stängs möjligheten för inlämning kl. 24.00 på anbudsdagen.

  • Behöver ni förlängd anbudstid, ansök om det i tid. Vi accepterar ofta en begäran om förlängning om skälet är motiverat.

  • Var tydlig och lämna anbudet enligt de anvisningar som finns i förfrågan och kontrollera så att anbudet innehåller alla efterfrågade uppgifter. Vi har begränsade möjligheter att begära och ta hänsyn till kompletteringar och förtydliganden

  • När ni lämnar e-anbud tänk på att döpa handlingarna i anbudet logiskt så att vi kan läsa handlingarna i rätt ordning eller lämna med en innehållsförteckning. Det underlättar för oss om ni har möjlighet att sammanfoga alla handlingar till en fil.

  • Om ni önskar sekretess på ert anbud, begär det i anbudet och ange på vilket sätt ni kan komma att lida skada om uppgifterna röjs.