Sök

Vår upphandlingsverksamhet

Vi försöker att planera våra inköp i god tid och ge anbudsgivare god tid till anbudsinlämning.

Vår upphandlingsprocess startar när ett nytt behov konstaterats eller inför att tidigare avtal löper ut. Beroende på vilken typ av upphandling vi gör och vilken typ av vara/tjänst vi ska upphandla kan processen se lite olika ut och ta olika lång tid.

De upphandlingar vi genomför ska, enligt lagen, annonseras i en allmänt tillgänglig databas. Vi har valt använda e-avrops databas för vår annonsering (Klicka på länken för att komma annonserna).

Annonsen förklarar kort vilken vara/tjänst/entreprenad som upphandlas. Annonsen innehåller också information för  att en tilltänkt leverantör ska kunna bilda sig en uppfattning om ifall upphandlingen är något dennne kan lämna anbud på.

Vi ser ibland fördelar med att samverka i våra upphandlingar, det innebär att vi kan vara part i avtal som upphandlas av andra organsiationer exempelvis Sinfra och SKL kommentus inköpscentral.