Sök

Broschyrer, blanketter och avtalsvillkor

Här hittar du nedladdningsbara dokument som handlar om vår avfallshantering.

Priser, föreskrifter och riktlinjer

Avfallstaxa 2018

Avfallstaxa 2017

Avfallstaxa 2016

Avfallsplan för Falu kommun - strategier och mål

Avfallsplan för Falu kommun - åtgärder

Avfallsplan för Falu kommun - underlag

Föreskrifter om hantering av hushållsavfall

Tips inför slamtömning

Återvinningsguiden - så fungerar återvinning i Falun

Återvinningsguiden - engelsk text

Sorteringsinstruktioner

Sorteringsguide hittar du hos Dala Avfall

Information om förpackningar på flera olika språk (till FTI:s webbplats) 

Blanketter

Miljöförvaltningen: "Anmälan om hemkompostering" (till Falu Kommuns webbplats)

Miljöförvaltningen: "Anmälan om uppehåll i sophämtning" (till Falu Kommuns webbplats)

Miljöförvaltningen: "Förändring av slamtömning" (till Falu Kommuns webbplats)

Anmälan om gemensamt hämtställe hushållsavfall

 

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter (enligt GDPR)