Sök

Priser för återvinning

Priserna för sophämtning och slamtömning beslutas årligen av kommunfullmäktige i Falu kommun och finns samlade i avfallstaxan.

Nedanstående avgifter är ett utdrag ur avfallstaxan för 2018: 

Permanentboende årsavgift tömning varannan vecka

Kärlstorlek Grundavgift Kärlhyra och transport Kompostavgift Tömningsavgift
140 liter 1 042 368 300 20
240 liter 1 042 368 300 34
370 liter 1 042 368 300 52

 

Fritidsbostad årsavgift period juni-augusti

Kärlstorlek Grundavgift Kärlhyra och transport Kompostavgift Tömningsavgift
140 liter 490 122 150 20
240 liter 490 122 150 34
370 liter 490 122 150 52

 

Gemensamt hämtställe årsavgift

Fast avgift Permanentboende Fritidsbostad (juni-augusti)
Grundavgift 1 042 490
Brännbart avfall 374 168
Komposterbart avfall 225 114

 

Prisexempel

För ett bostadshus med hämtning av ett 140-liters sopkärl för brännbart avfall (behovsanpassad hämtning) samt ett 140-liters kärl för komposterbart avfall (hämtning var 14:e dag) och där båda kärlen placeras vid väg: 1 042 kr + 368 kr/år (transportavgift) + 20 kr/tömning + 300 kr/år (komposterbart avfall).

För 12 tömningar av brännbart avfall och 26 tömningar av komposterbart avfall blir årsavgiften 1 950 kr.

Övriga priser

Komplett avfallstaxa hittar du i menyn under Broschyrer, blanketter och avtalsvillkor.
Klicka här och gå direkt till avfallstaxan för 2017.