Sök

Priser för återvinning

Priserna för sophämtning och slamtömning beslutas årligen av kommunfullmäktige i Falu kommun och finns samlade i avfallstaxan.

Nedanstående avgifter är ett utdrag ur avfallstaxan för 2017: 

Permanentboende årsavgift tömning varannan vecka

Kärlstorlek Grundavgift Kärlhyra och transport Kompostavgift Tömningsavgift
140 liter 1 020 360 300 20
240 liter 1 020 360 300 34
370 liter 1 020 360 300 52

 

Fritidsbostad årsavgift period juni-augusti

Kärlstorlek Grundavgift Kärlhyra och transport Kompostavgift Tömningsavgift
140 liter 480 120 150 20
240 liter 480 120 150 34
370 liter 480 120 150 52

 

Gemensamt hämtställe årsavgift

Fast avgift Permanentboende Fritidsbostad (juni-augusti)
Grundavgift 1 020 480
Brännbart avfall 366 168
Komposterbart avfall 225 114

 

Prisexempel

För ett bostadshus med hämtning av ett 140-liters sopkärl för brännbart avfall (behovsanpassad hämtning) samt ett 140-liters kärl för komposterbart avfall (hämtning var 14:e dag) och där båda kärlen placeras vid väg: 1 020 kr + 360 kr/år (transportavgift) + 20 kr/tömning + 300 kr/år (komposterbart avfall).

För 12 tömningar av brännbart avfall och 26 tömningar av komposterbart avfall blir årsavgiften 1 920 kr.

Övriga priser

Komplett avfallstaxa hittar du i menyn under Broschyrer, blanketter och avtalsvillkor.
Klicka här och gå direkt till avfallstaxan för 2017.