Sök
Ulrika Jardfelt delar ut pris till Bengt Östling från Falu Energi & Vatten för Årets fjärrvärmeföretag 2014

Falu Energi & Vatten utsett till Årets Fjärrvärmeföretag 2014

Idag, 30 september, korades Falu Energi & Vatten till Årets fjärrvärmeföretag på Fjärrvärmemässan i Jönköping.

Det är branschorganisationen Svensk Fjärrvärme som utsett oss som det bästa exemplet i landet när det gäller att nå visionen "År 2030 värmer vi varandra med återvunnen energi", berättar Bengt Östling, fjärrvärmechef.

Utmärkelsen Årets fjärrvärmeföretag har slumrat under några år, men i år beslutade Svensk Fjärrvärme att det var dags att återuppväcka tävlingen.

För att nå Falu Energi & Vattens vision "100 % nöjda kunder - idag och imorgon", krävs det att vi skapar en stolthet bland kunder, medarbetare, ägare och leverantörer. Utmärkelsen som Årets fjärrvärmeföretag ger ytterligare en anledning att berätta vår historia. Tillsammans ska vi nå målet om en hållbar framtid för våra barn och barnbarn.

Falu Energi & Vatten har utvecklat sin verksamhet inom tre områden:

  • Löst enskilda kunders individuella behov exempelvis genom att erbjuda prislistor med flera prisalternativ och miljömärkt fjärrvärme.
  • Bytt fokus från egen produktion till att leta upp värme som redan finns exempelvis genom att utveckla kraftvärmeverket till att även omfatta pelletsproduktion.
  • Bjudit in kunder och andra intressenter till samverkan för ett hållbart energisystem genom att delta i kunddialogmodellen Prisdialogen, utvecklat regionalt fjärrvärmenät och samarbetat med lokala bränsleleverantörer.

För att sammanfatta dessa områden så handlar det om att utgå ifrån kunden. Vi har lyssnat på våra kunder och arbetar för att lösa individuella behov. Vi måste kunna visa att fjärrvärme är en individuell tjänst trots att uppbyggnaden är kollektiv, säger Bengt Östling och fortsätter:

 Sedan har vi ändrat fokus från vår egen produktion till att leta upp värme som redan finns och att låta konsumenten vara producent i vissa fall. Vi har bjudit in våra kunder, leverantörer och andra energi- och samhällsaktörer för att tillsammans med dem skapa riktigt hållbara energisystem för att nå vår vision.

 

Nominerade till Årets fjärrvärmeföretag:

Falu Energi & Vatten

Fortum Heat Scandinavia

Gävle Energi

Landskrona Energi

Mölndal Energi

Sundsvall Energi

Umeå Energi

Öresundskraft