Sök

Angående medias rapportering

Just nu pågår arbete vid jordbearbetningsanläggningen intill återvinningscentralen på Ingarvet. De senaste dagarna har kritik framkommit kring hur arbetet utförs.

Årsskiftet 2012/2013 övertog Falu Energi & Vatten jordbearbetningsanläggningen på Ingarvet från Falu kommun. Arbetet som pågår vid anläggningen ska möjliggöra att Falu Energi & Vatten redan under hösten kan påbörja tillverkning och försäljning av återvinningsprodukter.

– Vi vill utveckla återvinningen i Falun. Här kommer vi ta hand om sten, jord och betong för att krossa det till återvinningsprodukter i form av grus och sand. Dessutom kommer vi kunna blanda jord, säger Hanna Bergman, avfallschef Falu Energi & Vatten. 

För att möjliggöra detta steg i utvecklingen så jämnas marken ut på området. I samband med detta har påståenden uppkommit om att tillståndet för arbetet inte har följts.
– Miljöförvaltningen har undersökt ärendet och konstaterar att bakåt finns det inte något från vår tillsyn som tyder på att tillståndet inte följs, säger Kristina Harsbo, chef för miljöförvaltningen och fortsätter;

– Vi kommer att fortsätter titta på det här. Vi analyserar och värderar frågan för att kunna avgöra om det föranleder att ställa några ytterligare krav.

– Vi anser att Falu Energi & Vatten inom sin profession och specialområde, bland annat miljö- och avfallshantering, är väl lämpade att hantera återställningsarbetena på området, konstaterar Christina Holback, chef för trafik- och fritidsförvaltningen som tidigare var verksamhetsutövare på anläggningen.

Arbetet på Ingarvet beräknas vara klart under hösten.