Sök

Begränsad framkomlighet vid Tjärna vattenverk

Arbetet med nya vattenledningen mellan Borlänge och Falun fortskrider. Just nu pågår arbete vid E16 (Tjärnavägen) vid Tjärna vattenverk vilket gör att framkomligheten är begränsad då ett körfält är avstängt.

– Planen var från början att borra under vägen, men markförhållandena har lett till att vi schaktar istället, berättar projektledaren Mats Pettersson.

Arbetet vid Tjärnavägen sker med start 22 oktober och beräknas vara klart om cirka två veckor.