Sök

Bevisat rent dricksvatten i Falun och Borlänge

De senaste provtagningarna för Faluns och Borlänges kommunala vattentäkter visar att dricksvattnet håller god kvalitet.

Anledningen till provtagningarna av vattentäkterna är att fynd av perflourerande alkylsyror (PFAA) hittats i dricksvatten på andra platser i Sverige. PFAA är en grupp organiska syror som är svåra att bryta ner och starkt ytaktiva. Syrorna används bland annat i brandsläckningsskum, rengöringsmedel och impregnerat papper och textilier.

På rekommendationer av Livsmedelsverket, tillsynsmyndigheter och branschorganisationen Svenskt Vatten har det tagits prover på samtliga kommunala vattentäkter för att se om problematiken även finns i Falun och Borlänge.
– Livsmedelsverket har sett allvarligt på de fynd som gjorts i Sverige eftersom det i värsta fall kan hota dricksvattenförsörjningen, säger Johnny Ström, driftschef för produktionen av dricksvatten i Falun och Borlänge.
– Det är en viktig kartläggning som vi nu har genomfört och den visar att problematiken inte finns i Faluns eller Borlänges vattentäkter, fortsätter Johnny.

Sedan hösten 2013 har Falu kommun och Borlänge kommun en gemensam driftsorganisation för all dricksvattenproduktion i de båda kommunerna.


Fakta/Perflourerande ämnen (PFAA)
PFAA förekommer inte naturligt i miljön, utan är framställda på grund av deras unika egenskaper när det gäller temperaturtålighet och ytaktivitet. Människor får i sig PFAA via dricksvatten och mat, antingen direkt via livsmedlet eller indirekt via matförpackningar. Fisk och skaldjur har pekats ut som en möjlig betydande källa. Källa: Livsmedelsverket