Sök

Bokbussen i Falun är miljönärvänlig

För att inspirera till hållbar konsumtion har branschorganisationen Avfall Sverige tillsammans med landets kommuner lanserat en miljömärkning – Miljönärvänlig – för alla som lagar, lånar och återanvänder. Bokbussen i Falun har nu fått märkningen.

bokbussen

Britta Olevik, bibliotekarie/bokbusschaufför med Miljönärvänlig-märkningen

– Bokbussen är en rullande ambassadör för hållbar konsumtion och att den skulle få märkningen var givet, berättar Henrik Eriksson, kommunikatör på Falu Energi & Vatten, och samordnare för märkningen i Falu kommun.

Märkningen syftar till att lyfta upp initiativ som redan görs inom återanvändning, samutnyttjande och reparation. Skomakare, cykelreparatörer, skräddare, secondhand och vintage är exempel på verksamheter som kan få märkningen.

Lyfta fram goda exempel

– Det långsiktiga målet med arbetet och kampanjen är att minska mängden avfall och göra hållbar konsumtion till en god vana. Vi är duktiga i Falun på att ta hand om vårt avfall. Problemet är att det genereras för mycket, det är inte hållbart i längden och den här kampanjen är ett sätt att lyfta fram de som gör bra saker i linje med en hållbar framtid. Bokbussen är också en viktig verksamhet på andra sätt, den gör bokläsandet tillgängligt för fler Falubor, fortsätter Henrik Eriksson.

I Falun har ett antal företag och organisationer fått märkningen hittills, till exempel Ta Till Vara, ReDoo, Onytt, Kooperativet Arbetslivscentrum samt kommunens alla bibliotek. Verksamheter eller projekt vars syfte är att få allmänheten att laga, låna eller återanvända eller att på annat sätt minska avfallet kan tilldelas märkningen. Ansökan är gratis och görs enkelt via www.miljönär.se. Här kan man även se alla som fått märkningen över hela landet. 

– Tillsammans måste vi börja handla smartare, det tjänar alla på. Efterfrågan på hållbara produkter och tjänster kommer förhoppningsvis bara att öka, avslutar Henrik Eriksson.

Kontakt
Henrik Eriksson, kommunikatör
Tfn: 023-77 49 00
E-post: henrik.eriksson@fev.se